Informacija gyventojams dėl asbesto atliekų surinkimo

Aplinkos projektų valdymo agentūra Druskininkų savivaldybės administracijai skyrė 43 826,2 Eur dydžio dotaciją įgyvendinti projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Druskininkų savivaldybėje“.

Įgyvendinant šį projektą, iš daugiau kaip 100 savivaldybėje esančių namų ūkių bus saugiai pašalintos asbesto atliekos, kurių, pagal pateiktus gyventojų prašymus, priskaičiuota apie 200 t.

1976 m. asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga, todėl būtina užtikrinti saugų šios medžiagos šalinimą iš aplinkos / Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybė dėkoja visiems gyventojams, kurie kreipėsi dėl saugaus pavojingų atliekų šalinimo, ir informuoja, kad asbesto atliekos bus išvežtos po to, kai Druskininkų savivaldybės administracija įvykdys viešųjų pirkimų procedūras ir bus parinktas paslaugos teikėjas, kuris ir surinks pas gyventojus esančias asbesto atliekas.

Planuojama, kad viešųjų pirkimų procedūros gali trukti iki 3 mėnesių ir anksčiausiai atliekų surinkimas galėtų būti pradėtas vykdyti rugpjūčio mėnesį.

Prieš surenkant minėtas atliekas, gyventojai bus informuoti jų nurodytais kontaktais.

Druskininkų savivaldybė primena, kad 1976 m. asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga, todėl būtina užtikrinti saugų šios medžiagos šalinimą iš aplinkos.

Paskutinį kartą asbesto turinčių atliekų surinkimas ir transportavimas į atliekų sąvartyną mūsų savivaldybėje vykdytas 2018 metais, kai buvo įgyvendinamas projektas „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas“. Minėtais metais buvo saugiai surinkta ir pašalinta 51,88 tonų tokių atliekų.

Daugiau informacijos suteiks Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bučionytė-Carlsson, tel. +370 695 22 995