Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingi du Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausieji specialistai

Darbo užmokestis: Nuo 1570 Eur (neatskaičius mokesčių), pareiginė algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 8,5. Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojams keliami reikalavimai:

1. Turėti studijų krypties – statybos inžinerija – ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Turėti inžinerijos mokslų studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Išsamesnė informacija www.druskininkusavivaldybe/karjera