Druskininkų savivaldybės administracija ieško Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto

Druskininkų savivaldybės administracija prie savo komandos kviečia prisijungti Švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, veiklos sritis – jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

Darbuotojui keliami reikalavimai:

• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

• gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

• mokėti analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

Darbo pobūdis:

– rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones;

– analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;

– plėtoti savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą;

– palaikyti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;

– administruoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;

– kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes;

– konsultuoti jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje.

Mes siūlome:

– darbą geriausiame Lietuvos kurorte ir puikią darbo bei laisvalaikio atmosferą;

– galimybę dirbti profesionalų komandoje, nuolatinį profesinį tobulėjimą ir savirealizaciją;

– darnų, draugišką kolektyvą, atvirą naujoms idėjoms aplinką;

– darbo užmokestį nuo 1200,00 Eur (neatskaičius mokesčių), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – ne mažesnį kaip 6,00. Konkretus darbo užmokestis siūlomas, atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašome pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. el. p. diana.brown@druskininkai.lt,
simonas.kazakevicius@druskininkai.lt arba
inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.