Didėja investicijos į švietimo sritį

Šiais metais Druskininkų savivaldybė į švietimo įstaigas investavo daugiau kaip 300 tūkst. eurų – lėšos skirtos pagerinti ugdymo erdves bei išspręsti administravimo, ūkinius klausimus pagal kiekvienos įstaigos poreikius.

„Kiekvienais metais investuojame į švietimą, nes tai – mūsų prioritetinė sritis. Ir nors Druskininkų savivaldybės biudžetas, kad ir kaip norėtųsi, tikrai nėra toks, jog galėtume atnaujinti mokyklas iš pagrindų, tačiau šiais metais pavyko atlikti tikrai nemažai darbų. Esame labai dėkingi atsakingiems mokyklų darbuotojams, kurie mokinių ir mokytojų atostogų metu intensyviai dirbo, atnaujindami mokyklų patalpas. Ateinantys 2023-2025 metai Druskininkų švietimui bus ypatingi – planuojame, kad investicijos čia gali siekti apie 4,5 mln. eurų. Bus investuojama ne tik į infrastruktūrą, bet ir ugdymo turinio kokybę, mokytojų kompetencijas, pagalbą mokytojams ir mokiniams“, – sako Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Šiemet Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigoms skirti daugiau kaip 300 tūkst. eurų pagerino ugdymo erdves, pagal kiekvienos įstaigos poreikius padėjo išspręsti administravimo, ūkinius klausimus / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

2022 m. buvo atlikti šie darbai:

Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ iš pagrindų suremontuotos dvi grupės, įrengta saugumo reikalavimus atitinkanti laiptinė bei nauja elektros skydinė, atnaujintas visas pastato fasadas bei lauko erdvės. Investicijos – apie 50 tūkst. eurų.

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ įrengta vėdinimo sistema – kondicionieriai, atnaujinta aktų salė, suremontuotos pagalbinės patalpos, įrengta saulės elektrinė, atnaujinta lauko erdvė. Investicijos – apie 22 tūkst. eurų.

„Atgimimo“ mokykloje suremontuotas valgyklos stogas, klasėse ant langų sumontuoti roletai, tonuoti aktų salės langai, įrengta saulės elektrinė, atnaujintos visos pradinės mokyklos patalpos ir pakeisti langai, atlikti kiti remonto darbai, kurių bendra vertė yra beveik 40 tūkst. eurų.

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje modernizuotas šilumos mazgas, atlikti vidaus ir išorės vamzdynų keitimo darbai, pakeistos elektros skydinės, mokyklos teritorijoje atnaujintas lauko apšvietimas, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kapitališkai atnaujinti kabinetai, įrengti kondicionieriai, sumontuoti roletai, įsigyta baldų, atnaujinta sporto salė. Investicijos – apie 96 tūkst. eurų.

Viečiūnų progimnazijoje baigiama remontuoti aktų salė, jau atlikti sporto salės ir persirengimo kambarių atnaujinimo darbai, pakeisti lietaus vamzdžiai, atlikti kabinetų remonto darbai, kurių bendra vertė beveik 20 tūkst. eurų.

Leipalingio progimnazijoje atnaujintas pastato fasadas, pakeisti seni lietvamzdžiai, atnaujintas mokytojų kambarys, įsigyta naujų baldų. Darželyje suremontuotas pandusas, stogas, elektros skydinė. Investicijos – apie 29 tūkst. eurų.

„Ryto“ gimnazijoje įrengta vėdinimo sistema, atnaujintos sporto salės grindys ir apšvietimas, subalansuota šilumos sistema. Iš viso investicijos siekia apie 33 tūkst. eurų.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje suremontuota elektros skydinė ir apšvietimo skydeliai, atnaujintos tualetų patalpos, perdažytos koridorių, piešimo, muzikos klasių sienos, įsigyta nauja choro pakyla. Iš viso investuota apie 7 tūkst. eurų.

Druskininkų švietimo centre atnaujintos trečiame aukšte esančios auditorijos. Investicijų vertė – apie 4 tūkst. eurų.

Druskininkų sporto centras gruodžio mėn. planuoja baigti sporto salės atnaujinimo darbus, kurių bendra vertė sieks beveik 10 tūkst. eurų.

Pasak mero R. Malinausko, investicijų suma kiekvienoje mokykloje skirtinga, nes kiekvienais metais mokyklų vadovai įvertina savo įstaigos poreikius, prioriteto tvarka planuoja reikalingus remonto darbus, o pagal tai skiriamos reikalingos investicijos ateinančių metų biudžete. Šiuo metu vyksta ateinančių metų planavimo procesas.

„Kartu su Druskininkų „Atgimimo“ mokykla bei Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijomis noriu pasidžiaugti trimis naujutėlaičiais automobiliais, kuriais bus galima nuvežti mokinius į renginius, konkursus ar olimpiadas. Bendra automobilių vertė – per 100 tūkst. eurų“, – sakė R. Malinauskas.

„Kiekvienais metais investuojame į švietimą, nes tai – mūsų prioritetinė sritis. Ir nors Druskininkų savivaldybės biudžetas, kad ir kaip norėtųsi, tikrai nėra toks, jog galėtume atnaujinti mokyklas iš pagrindų, tačiau šiais metais pavyko atlikti tikrai nemažai darbų. Esame labai dėkingi atsakingiems mokyklų darbuotojams, kurie mokinių ir mokytojų atostogų metu intensyviai dirbo, atnaujindami mokyklų patalpas. Ateinantys 2023-2025 metai Druskininkų švietimui bus ypatingi – planuojame, kad investicijos čia gali siekti apie 4,5 mln. eurų. Bus investuojama ne tik į infrastruktūrą, bet ir ugdymo turinio kokybę, mokytojų kompetencijas, pagalbą mokytojams ir mokiniams“, – sako Druskininkų savivaldybės meras
 R. Malinauskas.