Aptartos švietimo sistemos aktualijos ir naujienos

Į posėdį susirinkę Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Administracijos vadovai, Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown aptarė Savivaldybės švietimo sistemos aktualijas. Posėdžio metu pristatytos naujienos ir nuveikti darbai, savivaldybės mokyklų bei lopšelių-darželių veiklos analizė, patirtys ir projektai. Posėdžio pradžioje Savivaldybės meras ir administracijos vadovai pasveikino naująją Švietimo skyriaus vedėją Diana Brown, palinkėjo jai sėkmės, einant naujas pareigas.

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown su Savivaldybės vadovais aptarė švietimo sistemos
aktualijas/Simonos Dailydaitės nuotrauka

 

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown susirinkusiems pristatė nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimo patirtį savivaldybėje. Pasidžiaugta, kad projekto metu įgyvendinta daug veiklų, kurios mokyklų vadovams ir pedagogams suteikė galimybę patobulinti profesines kompetencijas. Tai projektas, kurio metu investuojama į profesinį žmonių, dirbančių švietimo srityje, tobulėjimą: švietimo skyriaus specialistai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai dalyvavo neformaliose studijose „Švietimo lyderystė“, kūrybinės komandos nariai vyko į stažuotes Lietuvoje (Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje,  Kaune) ir užsienyje (Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje). Organizuoti 6 mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai, kuriuose jau dalyvavo 560 žmonių. Labiausiai dalyviams įsiminė susitikimai su verslo konsultantu S. Jovaišu, emocinio intelekto lavinimo trenere N. Maraziene, lektore L. Laurinčiukiene.

Tačiau pagrindinis projekto ir savivaldybės kūrybinės komandos darbas – švietimo pokyčio vizijos 2019 m. kūrimas. Po daugelio diskusijų, pokalbių mokyklų bendruomenėse, buvo pasirinkta aktuali tema – pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas, motyvuojantis mokytojus gerinti vaikų pasiekimus ir savijautą mokykloje. Suplanuota ir mokyklose jau dabar įgyvendinama 10 naujų iniciatyvų: įvairios pedagogų savitarpio pagalbos grupės, pedagogų praktinių dirbtuvių organizavimas, savaitiniai pasitarimai su darbuotojais, valanda su direktore, kuratoriaus diena įstaigoje, tėvų įtraukimo programos, švietimo įstaigų vadovų pietūs, neformalaus bendravimo skatinimas, idėjų bankas ir kitos. Tikimasi, kad tai skatins pasidalytąją lyderystę mokyklose – mokytojus, mokinius bei jų tėvus labiau įtrauks ir į sprendimų priėmimo, ir į įgyvendinimo procesus, kurs draugišką aplinką. O svarbiausia tai, kad visos šios priemonės leis pagerinti mokinių pasiekimus ir savijautą mokykloje.

Pasitarimo metu savivaldybės vadovai aptarė ir kitas švietimo aktualijas – ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtrą, specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, pedagogų darbo sąlygų gerinimą, ugdymo priemonių poreikį.

 

Druskininkų savivaldybės informacija