Aptartas tolesnis bendradarbiavimas su Ukrainos Fastiv miestu

Nuotoliniame susitikime aptarti tolesni miestų bendradarbiavimo planai, galimybės įgyvendinti bendrus projektus, skirtus vaikų reabilitacijai, emocinei sveikatai gerinti, viešosioms erdvėms tvarkyti.

Druskininkų savivaldybės vadovai nuotoliniame susitikime bendravo su kolegomis iš Ukrainos Fastiv savivaldybės / Edgaro Tamkevičiaus nuotrauka

Druskininkų ir Fastiv savivaldybės atstovai vieni kitiems palinkėjo ramių, taikių artėjančių švenčių.

Fastiv miesto delegacija Druskininkuose lankėsi spalio mėnesį. Tuomet jų tikslas buvo pasisemti gerosios patirties Druskininkų reabilitacijos, viešojo valdymo, projektų valdymo srityse.

Fastiv mieste, kuris 70 km nutolęs į pietus nuo Kijevo, šiuo metu kuriamas karių reabilitacijos centras, įtraukiant šeimas, taip pat ieškoma lėšų vaikų, nukentėjusių nuo karo, reabilitacijos centrui.