Apie mokesčių situaciją – iš pirmų lūpų

Druskininkų savivaldybės administracija, siekdama efektyvinti biudžeto lėšų surinkimą bei mokesčių administravimą, praėjusią savaitę inicijavo susitikimą su Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovais. Susitikime dalyvavo Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkė Judita Stankienė bei Mokestinių prievolių departamento direktorė Daiva Baniulienė. Savivaldybei atstovavo mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Finansų ir apskaitos skyriaus vadovai bei specialistai.

 „Tik nuo mūsų visų ir kiekvieno sąmoningumo bei atsakingo požiūrio, sąžiningai sumokėtų mokesčių priklauso, kaip ir kokioje valstybėje gyvensime. Nepamirškime, kad, norėdami gauti, turime ir duoti. Raginame gyventojus būti atsakingus, sąžiningai ir laiku mokėti priklausančius mokesčius bei rinkliavas, taip užtikrinant stabilias Druskininkų savivaldybės biudžeto pajamas, kurios naudojamos kurorto plėtrai, taigi – ir pačių gyventojų kokybės gerinimui“, – teigė Druskininkų savivaldybės Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė.

Savivaldybės administracija nuolat ieško būdų bei galimybių, kaip pagerinti mokestinių pajamų administravimą, bendradarbiavimą su Valstybinėmis institucijomis, užtikrinant Savivaldybės biudžeto pajamų stabilumą, todėl tarp Druskininkų savivaldybės ir Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 metais pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis, kuria abi pusės įsipareigojo bendradarbiauti, keistis informacija mokesčių administravimo tikslais.

Susitikimo su VMI atstovais metu aptarta mokestinė situacija Lietuvoje, prognozuojami mokestinių pajamų rodikliai 2020 metams, gyventojų pajamų mokesčio asmenims, įsigijusiems verslo liudijimus, apmokestinimo aktualijos, aptarti mokesčių administravimo bei bendradarbiavimo aspektai. Diskutuota bei ieškota sprendimų, kaip pagerinti bendradarbiavimą, kad Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimas būtų efektyvesnis.

Nutarta ir toliau glaudžiai bendradarbiauti, papildant 2015 metais sudarytą Bendradarbiavimo sutartį, numatant galimybes keistis informacija apie Druskininkų mieste apgyvendinimo veiklą vykdančius fizinius asmenis, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais yra numatyta prievolė mokėti nustatytus mokesčius bei vietinę rinkliavą už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra. Nežiūrint į didžiules pastangas, administruojant minėtą vietinę rinkliavą, „šešėlis“ patalpų nuomos sektoriuje vis dar išlieka.

Didžiąją Savivaldybės biudžeto savarankiškų pajamų dalį (apie 90 proc.) sudaro pajamos iš mokesčių ir rinkliavų ir daugumą šių mokesčių – gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, žemės – administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Savivaldybė dalyvauja, priimant sprendimus, nustatant nekilnojamojo turto mokesčio bei žemės mokesčio tarifus. Bendradarbiavimas tarp Savivaldybės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos yra nuolatinis ir būtinas. Išsami analizė, teisinės bazės nagrinėjimas, mokestinių pajamų stebėsena leidžia priimti sprendimus, užtikrinančius biudžeto pajamų stabilumą, skatinančius verslumą ir tuo pačiu nedidinančius mokestinės naštos nei vietos gyventojams, nei verslui.

Druskininkų savivaldybės informacija