POZICIJA: Dėl VRK nario, Druskininkų savivaldybės tarybos nario V. Semeškos elgesio laidos „DEMASKUOTI“ vedėja kreipėsi į Seimą

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakciją pasiekė informacija apie visuomeninių tyrimų laidos „DEMASKUOTI“, transliuojamos Dzūkijos TV eteryje, prodiuserės ir vedėjos Lauros Radzevičiūtės kreipimąsi į LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Seimo frakcijas, LR Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) ir Druskininkų savivaldybės etikos komisiją dėl LR VRK nario, Druskininkų savivaldybės tarybos nario Viliaus Semeškos elgesio.
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakcijai pasidomėjus situacija, paaiškėjo, kad šis kreipimasis, kaip savaitraščiui „Mano Druskininkai“ teigė laidos vedėja L. Radzevičiūtė, jos buvo inicijuotas todėl, kad V. Semeška, vietoje to, kad, kaip viešas asmuo, atsakytų į laidos vedėjos užduotus klausimus, galimai vengia konkrečių atsakymų. Todėl gali susidaryti įspūdis, kad šis viešas asmuo galimai nesuinteresuotas skaidria, nešališka informacijos sklaida visuomenei ir kažką įnirtingai slepia?
Siekiant pateikti objektyvią informaciją apie susidariusią situaciją, savaitraštis „Mano Druskininkai“ susisiekė su laidos vedėja L. Radzevičiūte ir paprašė jos atsakymų bei komentarų.

– Kokio pobūdžio klausimus pateikėte V. Semeškai?
– Klausimų buvo daug ir įvairių, iš viso 33. Tai matote iš savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakcijai mano pateikto dokumento kopijos. Klausimai gimė iš piliečių man pateiktų konkrečių faktų ir pasakojimų apie p. V. Semeškos galimai nesąžiningą elgesį, galimai įtartinus sandorius ir, susidaro įspūdis, mįslingą praturtėjimą. Didžiausią mano susidomėjimą, o gal net ir susirūpinimą, sukėlė informacija, susijusi su p. V. Semeškos išsilavinimu. Prisiminiau ne taip jau ir seniai Lietuvoje praskriejusį skandalą apie buvusio kultūros viceministro Dariaus Mažinto suklastotą vidurinės mokyklos baigimo atestatą. Akivaizdu, kad nesąžiningo elgesio atvejų pasitaiko aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, todėl, siekdama tiesos ir aiškumo, uždaviau p. V. Semeškai konkrečius klausimus susijusius su jo vidurinės mokyklos baigimu ir vėliau įgytu išsilavinimu, tačiau p. V. Semeška į mano užduotus klausimus įtartinai jautriai sureagavo ir vietoj to, kad pateiktų konkrečius atsakymus ar faktus, mane ėmė skųsti įvairioms institucijoms, viešai įžeidinėti savo socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje, kas akivaizdžiai rodo jo siekį nukreipti dėmesį nuo savęs ir užduotų, jam galimai nepatogių klausimų. Toks, sakyčiau, neadekvatus p. V. Semeškos elgesys sukėlė dar didesnių įtarimų dėl jo deklaruojamo sąžiningumo, todėl su nekantrumu laukiu komisijos tyrimo išvadų.

– Ar Jums kyla abejonių dėl politiko V. Semeškos nešališkumo?
– Pirmiausia, dėl jo, kaip VRK nario nešališkumo. Kaip ir pažymėjau savo kreipimesi, po metų vyks treji rinkimai, todėl, stebint V. Semeškos elgesį, jau dabar daug abejonių kelia p. V. Semeškos, kaip VRK nario nešališkumas ir nepriklausomumas; o juk tokia bet kurio politiko pozicija griežtai ir imperatyviai reglamentuota LR VRK įstatymo 4 straipsnio nuostatose.

– Kokį savo prašymą išdėstėte kreipimesi į LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Seimo frakcijas, LR Vyriausiąją rinkimų komisiją ir Druskininkų savivaldybės etikos komisiją?
– Atsižvelgiant į tokią p. V. Semeškos perdėm jautrią ir politizuotą reakciją, akivaizdų atsisakymą ir vengimą atsakyti į jam, kaip viešam asmeniui užduotus klausimus, kreipimesi kiekvienos iš minėtų institucijų, prašiau pagal kompetenciją išnagrinėti mano pateiktus pastebėjimus, klausimus bei pasiūlymus ir priimti atitinkamus sprendimus. Manau, kad Lietuvos Respublikos Seime, turėtų būti nedelsiant inicijuotos atitinkamos įstatymo pataisos, draudžiančios aktyviems politikams (šiuo atveju, p. V. Semeška yra ne tik, VRK narys, bet ir politikas, tai yra, Druskininkų savivaldybės tarybos narys) dalyvauti VRK darbe ir už tai gauti atlyginimą. Šiuo atveju politikas turėtų pasirinkti, ar darbas visuomeniniais pagrindais miesto taryboje ar darbas VRK. Taip pat paprašiau šių institucijų, pagal kompetenciją atlikti tyrimą ir išsiaiškinti:
Ar Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys, Druskininkų savivaldybės tarybos narys p. V. Semeška savo kaip valstybės pareigūno, politiko biografijoje yra nurodęs teisingus faktus apie savo išsilavinimą?
Ar Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys, Druskininkų savivaldybės tarybos narys p. V. Semeška apie savo asmenį visuomenei teikia teisingą informaciją ir ar jo elgesys atitinka pagrindinius valstybės pareigūnams, politikams keliamus skaidrumo, etikos principus?
Ar Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys, Druskininkų savivaldybės tarybos narys p. V. Semeška tuo pačiu metu būdamas ir politiku (žr. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 2 str. 1 dalis), tinkamai elgiasi galimai manipuliuodamas vyriausiosios rinkimų komisijos nario statusu ir taip galimai siekdamas savanaudiškos politinės naudos, netiesiogiai pasitelkiant vyriausiosios rinkimų komisijos institutą, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso kontekste?

Viešas asmuo, politikas, VRK narys,
Druskininkų savivaldybės tarybos narys V.
Semeška nenorėtų būti pašalintas iš viešos
visuomeninės veiklos/„Mano Druskininkai“
archyvo nuotrauka

– Ar jau turite minėtų institucijų atsakymus į kreipimąsi?
– Turiu atsakymus, kad pradėtas tyrimas. Laukiu išvadų.

Siekiant pateikti objektyvią informaciją apie susidariusią situaciją, savaitraštis „Mano Druskininkai“ susisiekė su VRK nariu, Druskininkų savivaldybės nariu V. Semeška ir pasiteiravo jo komentaro apie tai, kodėl, jo nuomone, yra inicijuotas minėtas kreipimasis.
Atsakydamas į redakcijos „Mano Druskininkai“ paklausimą elektroniniu paštu, V. Semeška pirmiausiai pabrėžė, kad jo atsakymas būtų publikuojamas „pilna apimti“.
To padaryti savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakcija negali, nes dirba, vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymu, skelbiančiu ir tai, kad informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.
V. Semeškos atsakyme išdėstyta informacija galimai prasilenkia su faktais. Todėl, laikydamasi profesinės etikos normų, redakcija neturi galimybės V. Semeškos išdėstytų minčių publikuoti „pilna apimtimi“.
Apibendrinant viešo asmens V. Semeškos mintis atsakyme į redakcijos klausimą, galima būtų teigti, kad dėl minėto kreipimosi jis jaučiasi taip, lyg būtų neva „sisteminis veikimas“ prieš jį, kaip opozicijos narį, esą siekiant pažeminti, sumenkinti reputaciją ir visomis priemonėmis pašalinti iš viešos visuomeninės veiklos.

Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija