Vaikų dienos centro komanda: „Esame išskirtinis dienos centras Lietuvoje“


Visa Lietuva žino, kad Druskininkai – puiki vieta gyventi jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus. Druskininkuose vaikams skiriamas ypatingas dėmesys – ir ne tik sveikiesiems, bet ir turintiems negalių. Jau antri metai kurorte veikia unikalus asociacijos „Padėkime vaikams“ vaikų dienos centras, teikiantis kompleksinę pagalbą negalią ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams pagal jų individualius poreikius. Vaikų dienos centro pagrindinis tikslas – sukurti emociškai saugią ir įtraukią aplinką. Šiuo metu dienos centrą lanko 16 vaikų, net 9 iš jų turi kompleksinę, judėjimo ar psichosocialinę negalią.

Dienos centre vaikai suranda draugų – su vienu praleidžia daugiau laiko, su kitu – mažiau, tačiau tarpusavio santykis išlieka tarp visų vaikų/Asociacijos „Padėkime vaikams“ vaikų dienos centro archyvo nuotraukos

Kuriamas įtraukusis modelis

Kaip teigė asociacijos „Padėkime vaikams“ vaikų dienos centro vadovė Laura Gardziulevičienė, kiekvienas vaikas svajoja turėti draugų ir norėtų laisvalaikį leisti su savo bendraamžiais. Dažnu atveju vaikai su negalia dėl savo fizinio, intelektualinio ribotumo laiką leidžia vieni, todėl dienos centras yra puiki vieta susirasti draugų. Vaikai be negalios, būdami šalia ypatingų draugų, mokosi būti draugiški ir tolerantiški.

Centro vadovės nuomone, toks vaikų dienos centro modelis yra didelė pagalba tėvams, auginantiems neįgalius vaikus. Kai toks vaikas dalyvauja centro veiklose, tėvai tuo metu gali dirbti ar tiesiog pailsėti.

„Tokio centro steigimas mūsų komandai yra nauja patirtis, dar daug dalykų yra nepažinti, ilgiau nei metus mes vis mokomės, ieškome geriausių darbo metodų. Pirmieji rezultatai matomi – vaikai ir tėvai patenkinti, pastebime, kad didėja tokio centro paslaugų poreikis“, – sakė L. Gardziulevičienė.

Paklausta, kokie žmonės gali dirbti tokiame centre, L. Gardziulevičienė pripažino, jog tas, kas dirba šiame centre, turi būti emociškai labai stiprus, turi sugebėti surasti tinkamą bendravimo būdą ir kurti ryšį su visais vaikais. Jos nuomone, šiame darbe labai svarbus kūrybiškumas ir žmogiškasis faktorius.

Sulaukia palaikymo

Vaikų dienos centro komanda džiaugiasi sėkmingu bendradarbiavimu su Druskininkų savivaldybe ir „Saulės“ pagrindine mokykla. Dienos centro veiklos finansuojamos Druskininkų savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitomis lėšomis. Be to, savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomos vaikams su negalia pritaikytos mokyklos patalpos, kuriose yra puiki erdvė kurti įtrauktį per veiklas ir užimtumą.

„Turbūt, svarbiausias vaidmuo tenka žmonėms, kurie dirba vaikų dienos centre – jie kuria santykį su vaikais ir prisideda prie asmenybės vystymosi proceso. Siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas, centre dirba užimtumo specialistės Ieva Dovidauskienė, Monika Juškelienė ir Edita Virbalienė bei kineziterapeutas Svajūnas Juciūnas, dailės terapeutė Ona Drūlienė, psichologė Jona Kirkauskienė“, –sakė centro vadovė.

Siekia suvienyti skirtingų gebėjimų vaikus

Apie darbo su sveikaisiais ir neįgaliaisiais vaikais iššūkius, sugebėjimą juos suvienyti bendrai veiklai, grįžtamąjį ryšį kalbėjomės su šio centro užimtumo specialistėmis Ieva Dovidauskiene ir Monika Juškeliene.

– Kaip pavyksta suderinti sveikųjų ir neįgaliųjų vaikų poreikius?

– Įtraukusis ugdymas yra misija. Šioje kelionėje pasitaiko ir sėkmių, ir nesėkmių. Didžiausias iššūkis – suvienyti skirtingų gebėjimų vaikus vienai veiklai. Tai sunku, tačiau tikrai įmanoma. Mūsų dienos centras yra pirmas toks Lietuvoje, todėl, pasitelkdamos pedagogines žinias, praktiką ir intuiciją, metodiką kuriame pačios. Visus vaikus, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, žavi žaidimai. Būtent per žaidimą ieškome to, kas vienytų, jungtų, džiugintų ir augintų pažinime. Kiekvieną veiklą galima vadinti eksperimentine, nes daug dalykų padiktuoja emocijos, nuotaikos, aplinka. Natūralu, kad ne visada viskas įvyksta pagal scenarijų, bet esame nuolatiniame procese. Geriausia specialiųjų poreikių vaikus socializacijos mokyti per kitus vaikus.

– Kokias veiklas siūlote vaikams? Kas jiems labiausiai patinka?

– Dienos centre vyksta meno terapijos, sporto užsiėmimai su kineziterapeutu, edukaciniai žaidimai su psichologe. Taip pat drauge atliekame namų darbus, einame valgyti, minime šventes, mums, kaip dienos centrui, svarbias datas. Žinoma, paliekame laiko ir erdvės vaikams tiesiog vienam su kitu, mumis ar savanoriais pažaisti įvairius žaidimus – nuo piešimo kartu iki bokštų statymo. Kadangi kiekvienas vaikas – unikalus, sunku įvardinti vieną veiklą, kuri visuomet pasiteisina visiems, yra laukiama ir norima, tačiau visus sutelkia būtent prieš tai įvardintos siūlomos veiklos su specialistais.

– Kokius santykius formuojate tarp sveikųjų ir neįgaliųjų vaikų? Ar nekyla sunkumų ir nesusipratimų?

– Stengiamės formuoti teigiamus tarpusavio santykius, kurie būtų paremti vienas kito priėmimu, palaikymu, pagalba ir pagarba, kurti atvirą ir nuoširdų dialogą. Pasitaiko visko. Būna, kad vaikai žaisdami susiskirsto į grupeles ir nenori į jas priimti vaiko su negalia ar atvirkščiai. Tačiau, laikui bėgant, tai supratome, kaip tam tikrą proceso dalį. Juk dažnai ir mes, suaugusieji, pasirenkame, su kuo labiau ir atviriau norime bendrauti, bet tai nereiškia, kad tampame atskirti nuo bendruomenės. Lygiai taip pat ir dienos centre vaikai suranda draugų – su vienu praleidžia daugiau laiko, su kitu – mažiau, tačiau tarpusavio santykis išlieka tarp visų vaikų.

– Kas Jūsų darbe suteikia didžiausią pasitenkinimą?

– Grįžtamasis ryšys. Maži, paprasti ir tikri dalykai – apkabinimai, padėkos žodžiai, juokas, ugdytinių sėkmė. Gera matyti, kad vaikai auga ne tik fiziškai, bet gerėja jų gebėjimai. Didelė motyvacija tampa tėvų pasidalijimai apie tai, kad dienos centras formuoja jų vaikų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, savivertę.

– Kokia neįgaliųjų vaikų dienos centro veiklos nauda ir prasmė? Ar daug prarastų neįgalieji vaikai, jei nebūtų šio centro?

– Visi vaikai nori būti saugūs, mylimi ir reikalingi. Priklausymas dienos centro bendruomenei atliepia į šiuos tris pagrindinius vaiko poreikius. Kai esi „už borto“, tą pajausti yra sudėtinga. Dirbame su vaikais, turinčiais įvairaus spektro sutrikimų: kalbos ir komunikavimo funkcijų, intelekto, autizmo spektro, dėmesio ir aktyvumo, elgesio ir emocijų. Su kiekvienu kelionė dienos centre yra unikali ir verta knygos. Šiandien galime džiaugtis vien tik progresu, bet nežinome, ką atneš rytojus. Įtraukti į ugdymą negalią turinčius vaikus būtina ne tik dėl jų pačių, bet ir dėl sveikųjų. Visuomenė išmoksta priimti įvairius žmones, keičia požiūrį, o vaikai išmoksta bendrauti, būti ir pritapti socialinėje aplinkoje. Vaikams reikia vaikų.

Stengiasi prisiderinti prie visų

Nemažas iššūkis tenka šiame centre dirbančiam kineziterapeutui Svajūnui Juciūnui. Kadangi centrą lanko ir sveiki, ir neįgalūs vaikai, jis turi sudėlioti savo darbą taip, kad prisiderintų prie visų vaikų.

„Kai kurie sėdi vežimėliuose, tai mėginu dirbti su visa grupe, kad ir juos prijungčiau, nors, aišku, jiems nevisada pavyksta deramai prisijungti prie mankštos. Viskas vyksta žaidimo forma, nes kitaip vaikų nesudominsi“, – pasakojo specialistas.

S. Juciūnas sakė, kad sveikiesiems ir ne fizinę negalią turintiems vaikams jis siūlo aktyvesnę veiklą – įvairias estafetes, žaisti krepšinį, futbolą.

„Visokių dienų būna – geresnių ir sudėtingesnių, kartais dėl vaikų nuotaikos, emocinės būklės nepavyksta įgyvendinti to, ką buvau susiplanavęs. Tą dieną, kai būna daugiau sveikesnių vaikų, dirbame vienaip, kai daugiau su negalia – kitaip. Šioje veikloje būna daug ekspromto“, – pasakojo kineziterapeutas.

Jis sakė, jog su vėžimėliuose sėdinčiais vaikais atlieka ir tam tikrus individulius pratimus, įvairius masažus. „Viskas centre gerai suplanuota. Tie, kurie ten dirba, myli savo darbą. Visi dirba ne dėl pinigų, o yra idėjiniai: jiems vaikai – pirmoje vietoje“, – įsitikinęs S. Juciūnas.

Jei norite daugiau sužinoti apie šį centrą, paskambinkite Laurai Gardziulevičienei tel. 8 611 94581 arba užsukite į socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą „Asociacija „Padėkime vaikams“.

Violeta Grigorienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Draugystė, džiaugsmas ir bendrystė – tai vertybės, kurias puoselėja vaikų dienos centrai. Jų teikiama pagalba vaikams ir šeimoms yra nepamatuojama. Jau seniai nebegalioja nuostata, kad vaikų dienos centruose vaikai tik ruošia pamokas ir gauna maitinimą. Šiandienos centrai – visokeriopos pagalbos šeimai socialinių paslaugų įstaigos. „Padėkime vaikams“ centras – vienas iš jų. Tai – sėkmingas neįgaliųjų socialinės integracijos ir bendruomeniškumo pavyzdys, kaip viename centre kartu priežiūros paslaugas gauna vaikai su įvairiais poreikiais.“.

Parengė Laimutis Genys