Vilties gėlės tremtiniams atminti

,,Neleisk man nieko pamiršti:/Tegul pasilieka visa, kas buvo/dovanota ir atimta“, – deklamavo ,,Atgimimo“ mokyklos mokiniai .

Prie Ratnyčios bažnyčios  , kaip ir kasmet, buvo minima Birželio 14-oji – diena, kuomet 1941 m. prasidėjo trėmimai į Sibirą.

Šią Gedulo ir vilties dieną ,,Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos centras, vadovaujamas mokytojos  Lijanos Lukošiūnienės, dar sykį atvertė skausmingą mūsų istorijos lapą. Kalbėdama minėjimo pradžioje, ji priminė tragišką statistiką – tądien, palikę numylėtos Lietuvos laukus, buvo išvežti net 17 tūkstančių 552 žmonės…Todėl šiųmečio renginio simbolis – Vilties gėlė.

Minėjime skambėjo mokinių ir suaugusiųjų atliekamos dainos / Roberto Kiesieliaus nuotrauka

Pasipuošę plazdančiomis suknelėmis, su lauko gėlių puokštėmis mokiniai skaitė tekstus, kuriais priminė  skaudžią tremtinių dalią,  atimtą vaikystę, jaunystę ir … gyvenimą.

Todėl jautriai nuskambėjo ir mintis, kad ne visiems teko laimė sušokti mokyklinį valsą. Mokytojos Valės Šmitienės mokinukės- tarsi Vilties gėlės-sukosi užburiančio valso ritmu…Visi galėjo mintimis nusikelti į vasarą prieš 81 metus. Tokia liūdna sukaktis minima šiemet.

Minėjime skambėjo mokinių ir suaugusiųjų atliekamos dainos. Mokytojai Daliai Urniežienei pritariant kanklėmis, liejosi ilgesinga „Oi, sakalėli, kur tu skrajoji,/gal tėviškėlėn žineles nešioji…“ daina. O „Tremtinių ir politinių kalinių“ choro, vadovaujamo gerbiamos Antaninos Laurenčikienės, atliekamos dainos nukėlė į tolimą, bet nepamirštą tremčių istoriją. Anot choro vadovės, nėra šeimos, kuri tuomet vienaip ar kitaip nebūtų nukentėjusi…

„Atgimimo“ mokyklos mokiniai apdovanojo minėjimo dalyvius pačių gamintais atvirukais ir gražiomis lauko gėlių puokštėmis.

Druskininkų Tremties ir rezistencijos muziejaus vyr. muziejininkė Rugilė Lesniauskaitė įteikė atminimo dovanėles Tolerancijos centro vadovei Lijanai Lukošiūnienei ir kitiems prisidėjusiems prie šio renginio.

Prasmingai paminėta Birželio 14 – oji – svarbi diena lietuvių  tautai. Tikėkimės , kad mūsų taikaus dangaus nesudrums nerimstantys istorijos vėjai, o Lietuvos laukuose ir toliau žydės Vilties gėlės…

Vaiva Gintutienė, „Atgimimo“ mokyklos lietuvių kabos ir literatūros mokytoja, metodininkė