Skelbiamas Druskininkų savivaldybės 2024 metų Kultūros srities projektų finansavimas

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas 2024 metų Kultūros srities projektų finansavimui gauti. Galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos ( NVO), fiziniai (menininkų, kūrėjų, kultūros puoselėtojų) bei juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba Savivaldybės institucija), veikiantys kultūros srityje ir teikiantys kultūros srities paslaugas.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Druskininkų savivaldybėje, sudarant sąlygas menininkams, kūrėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms, klubams bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus.

Druskininkų savivaldybės kultūros srities projektų finansavimo nuostatus, paraiškos formą bei vertinimo kriterijus, sutarties projektą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainės www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Kultūra“.

Prašome elektroninę paraiškos formą, pasirašytą elektroniniu parašu arba pasirašytą skenuotą paraišką PDF formatu pateikti iki 2024 m. spalio 31 d. 17 val. el. paštu info@druskininkai.lt, laiško eilutėje „Tema“ įrašius „Kultūros srities projektų finansavimui“.

Iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos su paraiškos teikimu susijusiais klausimais konsultacijas teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Judita Bendaravičienė, tel. 8 61708840, el. p.
judita.bendaraviciene@druskininkai.lt