Pasižvalgymai po dailininko Adelberto Nedzelskio jubiliejinę parodą ir gyvenimą

Rugsėjo 28 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta dailininko, menotyrininko, Druskininkų Garbės piliečio Adelberto Nedzelskio kūrybos darbų paroda „Pasižvalgymai“, skirta autoriaus 90-mečiui paminėti. Šventinį renginį iškilmingai pradėjo Muzikos studijos „Mikutis“ pučiamųjų kvintetas, vadovaujamas kartu su mokiniais grojusio mokytojo Juozo Mikolainio.

A.Nedzelskį su garbingu jubiliejumi pasveikino Druskininkų savivaldybės meras R.Malinauskas. Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

„Jau ne vienerius metus rašome šio žmogaus vardą į bibliotekos veiklos metraštį. Kai 2012 m. iškilo naujas bibliotekos rūmas, jo erdves parodoms pirmasis atvėrė dailininkas A.Nedzelskis. Šio kūrėjo dėka biblioteka prisijaukino nemažą meno mėgėjų būrį, kurie pramynė kelius ir į kitas čia organizuojamas parodas. Vėliau po bibliotekos skliautu kasmet vyko A.Nedzelskio kūrybinės parodos: 2016 m. – paroda „Vasaros paveiksliukai“, 2017 m. – paroda „Čia pat“, 2018 m. – „Dar čia pat“, 2019 m. – ne tik paroda ,,Po medžiu“, bet ir to paties pavadinimo knygos pristatymas. Gaila, kad bendradarbiavimas dėl pandemijos buvo nutrūkęs“, – atidarydama parodą, kalbėjo Viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė. Ji taip pat priminė, kad A.Nedzelskis yra išleidęs ne vieną knygą. Visos jos ir šiandien yra aktualios, traukia skaitytojus, besidominčius iškilių dailininkų Vytauto Kazimiero Jonyno, Algimanto Švėgždos kūryba, M.K.Čiurlionio sesers Valerijos Čiurlionytės-Karužienės veikla, rūpinantis Čiurlionių namų atstatymu ir memorialinio muziejaus juose įkūrimu. A.Nedzelskis, daugiau nei tris dešimtmečius vadovavęs M.K.Čiurlionio memorialiniam muziejui, jo istoriją suguldė į beveik 300 puslapių knygą, kurioje atsispindi ištisa Druskininkų muziejininkystės epocha. Liudijimai apie to meto kultūros įvykius liks ateities kartoms. A.Nedzelskio plunksnai priklauso ir galybė straipsnių kultūros temomis, publikuotų Druskininkų, šalies ir užsienio periodinėje spaudoje.

A.Nedzelskio paroda „Pasižvalgymai“ – tarsi jubiliato kūrybinė ataskaita. Parodos lankytojams autorius siūlo plačią žvalgymosi panoramą: pateikiama ir aliejinė tapyba, ir akvareliniais dažais, pastelės, akrilo technikomis nupiešti peizažai, natiurmortai, abstrakcijos, kompozicijos, skrupulingai sudėliotos medžio mozaikos, kompiuteriu sukurti grafiniai vaizdeliai. Jubiliatas, neseniai peržengęs savo gyvenimo 90-ąjį slenkstį, dar nenusiteikęs ilsėtis – eksponuoja dešimtį ką tik nuo molberto nukeltų paveikslų. Kiekvienas dailininko darbas kupinas ekspresijos, improvizacijos, kūrybos džiaugsmo.

„Pasižvalgę po parodą, galime įsitikinti, kad kūrybinių sumanymų dailininkas A.Nedzelskis tikrai nestokoja. Visi jo darbai sušildyti jautrios širdies šiluma, spindintys gėrio šviesa. O pamačius įspūdingas medžio mozaikas, kyla noras perfrazuoti prancūzų mąstytojo Denio Didro mintį: medis kartais gali būti sausas, bet tikras menas sausas niekada nebūna!“ – įspūdžiais dalijosi renginio moderatorė L.Žėkienė.

Renginio vedimo estafetę perėmęs dailininko sūnus Dalius Nedzelskis pranešė, kad šis pasibuvimas yra trijų dalių – iškilmingosios, linksmosios ir saldžiosios. Tęsdamas iškilmingąją dalį, jis jautriai kalbėjo ne tik apie savo tėtį, bet ir apie mamą, kuriai tenka laikyti visus keturis namų kampus. Dalius sakė, kad tėvo gyvenimą į etapus dalija trys skaičiai – 30, 60, 90. Pirmasis skaičius primena, kad, baigęs dailės studijas, trisdešimtmetis A.Nedzelskis su šeima iš Žemaitijos atvyko į Druskininkus dirbti pagal paskyrimą. Antrasis skaičius nurodo, kad Druskininkuose prabėgo nei daug, nei mažai – šešiasdešimt A. Nedzelskio gyvenimo metų. Trečiasis byloja, kad žemaitis, kilęs nuo Rietavo, puikiai prigijo ir įsitvirtino Dzūkijos žemėje. Apžvelgęs tėvo nueitą kelią, Dalius pridūrė, kad tėvui svarbiausia buvo profesinė veikla. Grįžęs iš darbo į namus, jis dar rengdavo medžiagą paskaitoms apie M.K.Čiurlionį, kurios būdavo labai populiarios tarp atvykusiųjų į kurortą. Tuo tarpu asmeninei kūrybai likdavo arba vėlyvi vakarai, arba ankstyvi rytai. Nepaisant laiko stokos, sukurta yra labai daug. Nemažai dailininko A.Nedzelskio darbų pasklido po meno mėgėjų namus.

Renginio „kaltininkas“ A.Nedzelskis pasidžiaugė: „Bepigu man ilgai gyventi, kai yra tiek padėjėjų. O svarbiausia – matau daug brangių veidų! Į parodos atidarymą atskubėjo ne tik vietiniai žmonės, bet ir kiti, metę savo darbus, atvyko iš Vilniaus, Kauno, net iš Londono. Pasaulis tapo toks mažas, toks jaukus, toks priimtinas. Paskui kiekvieną atvykusįjį driekiasi spalvingas, brangus prisiminimų šleifas. Jei apie tai kalbėtume, išauštų rytas. Visiems susirinkusiems labai ačiū!“

Prasidėjusi linksmoji renginio dalis išjudino publiką. Mat, buvo paskelbtas trijų dailininko A.Nedzelskio kūrinių aukcionas ir pristatyti abstraktaus siužeto paveikslai, nutapyti akrilo dažais. Potencialūs pirkėjai sparčiai kėlė kainas. Pirmojo paveikslo kaina pakilo 7 kartus. Paveikslą įsigijo druskininkietė menotyrininkė Aušra Česnulevičienė. Antrojo darbo pradinė kaina buvo jau žymiai didesnė. Paveikslas, galiausiai įvertintas 2,5 karto didesne suma, atiteko muzikologui, pianistui, Kauno technologijos universiteto profesoriui dr. Dariui Kučinskui, ne vienerius metus pašventusiam M.K.Čiurlionio fortepijoninės muzikos teksto analizei ir kitų kompozitorių kūrybos procesų tyrimams. Trečiasis paveikslas be didelės konkurencijos iškeliavo pas druskininkietę dailės gerbėją Rūtą Baliukonienę.

Renginį pratęsė gausūs sveikinimai, skirti parodos autoriui. Į eilę stojo buvę mokiniai, bendradarbiai, kaimynai, vaikaičiai, kiti giminaičiai. Jubiliatui buvo dėkojama už jo gebėjimą gerbti, mylėti, suprasti ir tausoti žmones, už įdomias pamokas, suteiktą drąsą ir pasitikėjimą, pagalbą, paskatinimą, gerą žodį, dalijamą širdies šilumą, išugdytas vertybes, išaugintą didelį mokinių būrį, už M.K.Čiurlionio atminimo ir kūrybinio palikimo puoselėjimą, sumanymą muziejų paversti skambančiais namais, už didelį indėlį į miesto kultūrinį gyvenimą, už pasirinktą kilnią ir taurią viso gyvenimo misiją.

Jubiliejinės parodos autorių A.Nedzelskį netrukus „pasivijo“ ir Rietavo kultūros puoselėtojų vardu parašytas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktoriaus Vyto Rutkausko laiškas: „Priimkite nuoširdžiausius sveikinimus iš kunigaikščių Oginskių miesto Rietavo. Negalėdami drauge su Jumis tiesiogiai šiame renginyje dalyvauti, norime bent kukliais šio laiško žodžiais Jus pasveikinti ir padėkoti Viešpačiui už mūsų mielam ir mylimam Jubiliatui padovanotus gyvenimo metus. Juos vainikavo neįkainojami mūsų tautos genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinio palikimo įprasminimo darbai, buvo nutiesti pirmieji Bičiulystės ir bendradarbiavimo tiltai, išryškėjo konkretūs M.K.Čiurlionio kultūros kelio vizijos ženklai ir kontūrai. Ilgiausių metų ir neblėstančio kūrybinio įkvėpimo šiame kelyje Garbiajam Jubiliatui ir visiems Bendraminčiams!“

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija