Paminėtos ,,Mergelių akių“ memorialo 25-osios metinės

Praėjusį penktadienį surengtos „Mergelės akių“ memorialo, skirto žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę, įrengimo 25-ųjų metinių minėjimas. Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Druskininkų politinių kalinių ir tremtinių choras, LŠS Karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės Druskininkų 103-ios kuopos jaunieji šauliai, KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Druskininkų 109-os kuopos savanoriai, VSAT Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas Vaidas Vaišvilas. Prisiminimais apie 1994 m. paminklo statybą dalijosi Druskininkų istorijos metraštininkas Vytautas Valentukevičius ir Genovaitė Čiurlionienė.

Renginys prasidėjo tylos minute, pagerbti žuvusieji už Lietuvos Nepriklausomybę bei prisidėjusieji prie jų įamžinimo, statant paminklą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

1994 m. liepos 16 d. Jaskonių kaimo gyventojos Jaskelevičienės sodyboje pašventintas kryžius žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę, o 17 d. buvo aukojamos mišios Druskininkų bažnyčioje, pašventintas paminklas prie Mergelių akių ežero. Į šio ežero dumblą buvo sumesti partizanai: Juozas Kalpokas-Klevas, Flioras Černiauskas-Vasaris, Adolfas Sadauskas-Liūtas, Bronius Damulevičius-Kelmas, Jonas Sinkevičius-Jotvingis, Bronius Sinkevičius-Paukštis, Juozas Karnauskas-Nemunėlis, Alfonsas Damulevičius-Sakalas, Jonas Valentukevičius-Jaunuolis, Petras Jezukevičius-Ėglis, Petras Miškinis-Siuvėjas.

Renginys prasidėjo tylos minute, buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos Nepriklausomybę bei prisidėję prie jų įamžinimo, statant paminklą, skambėjo partizanų himnas. Prieš 25-erius metus įamžinta vieša paslaptis, visada gražios ir verkiančios Mergelių akys priglaudė drąsius ir jaunus tėvynės gynėjus. Raibuliuojančios Mergelių akys, kaip ir Lietuva nepamiršo savo didvyrių sūnų, juos brangina ir saugo atmintyje.

Druskininkų  savivaldybės informacija