Neskubėkite, dienos…

Vita Gimaitė

Šiemetis pavasaris ir vasaros pradžia netikėtai pristabdė kai kurias aktyvias veiklas, todėl, išsiilgę vieni kitų, scenos ir žiūrovų, gana dažnai koncertuojantys Druskininkų „Bočių“ kolektyvai, kiti bendrijos nariai, rugsėjo pabaigoje entuziastingai rinkosi į Jaunimo užimtumo centro salę. Daug įvairių sukakčių buvo praleista – įvairios apvalios datos, jubiliejai, o ir vieno kolektyvo – moterų ansamblio „Druskelė“ – dešimtmetis. 10 metų – atrodytų, nedaug, bet tai buvo darbingas ir derlingas „Druskelės“, kaip ir kitų aktyvių LPS bendrijos narių ir kolektyvų, kuriuos įkvepia nenuilstanti pirmininkė  Zita Jančiauskienė, laikas.

„Bočių“ moterų ansamblis „Druskelė“ paminėjo veiklos dešimtmetį/Antano Lankelio nuotrauka

Kaip gimė dainuojančių moterų ansamblis „Druskelė“? Noras dainuoti mūsų kartos žmonėms yra svarbus. Dainos mūsų vaikystėje ir jaunystėje buvo kasdienės palydovės ir namų šventėse, ir mokyklose, ir jau subrendus.

O norai, pasirodo, pildosi. 2010 m. sausio 6 d. „Bočių“ linijinių šokių kolektyvas po koncerto Vilniaus kongresų rūmuose, grįždamas namo, smagiai dainavo dainą po dainos, kol galiausiai nusprendė burtis į ansamblį. Jam vadovauti paprašė muzikos pedagogę Nijolę Vindbergienę. Šiai sutikus, prasidėjo repeticijos, o po poros mėnesių – ir pasirodymas scenoje. Ilgokai kolektyvo narės svarstė, kokiu vardu prisistatyti, surengtas savotiškas konkursas. Norėta pasivadinti ir „Ratnyčėle“ ir ,,Druskone“, bet laimėjo „Druskelė“. Diena dieną veja, turtėja ansamblio repertuaras, keičiasi ansamblio artistės. Šiandien ansamblio repertuare – daugiau kaip 50 dainų.

„Mes nesame etno muzikos ansamblis, – sako ansamblio seniūnė Zolė Gaižauskienė. – Dainuojame populiarias dainas apie Tėvynę, meilę,tremtį…“

Įsimintini buvo „Druskelės“ koncertai Lietuvos vyriausybės, Seimo rūmuose, Lenkijos Punsko mieste. O Lietuvoje, ko gero, sunku būtų rasti vietą, kurioje ansamblis nekoncertavo.

Profesorius Tadas Šumskas labai išgyrė ansamblio atliktas dainas tarptautiniame festivalyje „Paribio daina“, kuriame laimėta pirma ir antra vietos.

O kur dar koncertai Druskininkuose –miesto bibliotekoje, M. K. Čiurlionio muziejuje, tarptautiniame menų festivalyje „Vasara su M. K. Čiurlioniu“, įvairiuose miesto renginiuose, sanatorijose!

Na, o JUC organizuotame renginyje „Bočių“ pirmininkė Z. Jančiauskienė už dešimtį metų kartu praleistų padėkojo dainininkėms Donatai Jatkevičienei, Nijolei Dumčienei, Aldonai Jarašauskienei. Ansamblis padainavo apie rudenėlį, kuris šakas nusvarino obuoliais, apie metų ciklo dieną, kuri, „kaip gyvenimas – mūsų daina, vakar buvom vaikai, šiandien jau pražilę plaukai“…

Širdingi plojimai, oficialūs sveikinimai, pagyrimo raštai, gėlės. Į sveikintojų gretas nuotaikingai įsijungė Laimutės Radinienės vadovaujamo linijinių šokių kolektyvo damos, ugningais ritmais pripildžiusios salės ir sielos erdves. „Žodžio meno“ klubo vadovė Audronė Padegimaitė poeto nuo Dievo – Pauliaus Širvio – eilėmis tikino, kad visi mes esame ir „giesmės ir versmės“. ,,Bočių“ mišrus ansamblis ir kaimo kapela su vadove Nijole Matulevičiene daina „Krinta lapai geltoni“ prisakė – „neskubėkite metai, leiskit mums dar pabūti, pasidžiaugti gėlėm ir giesmėm, neskubėkite metai- leiskit būt ir mylėt, ir svajot, ir būt mylimiem“.

Druskininkų „Bočių“ informacija