Galerijoje „Mūza“ – A. Šuliausko metalo plastiko kūrinių paroda

Prieš trejetą metų Amžinybėn išėjusio dailininko Alfonso Šuliausko kūrybinis palikimas didelis ir įvairus, atskirai leidžia kalbėti apie jo naudotas medžiagas, technikas, žanrus, rengti temines parodas. Kavinėje-galerijoje „Mūza“ dabar eksponuojamoje parodoje šįkart sumanyta pakalbėti apie metalo plastiką, pirmiausia – apie kalinėto metalo technika sukurtas kompozicijas.

A. Šuliausko žmonos Vidos iniciatyva kavinėje-galerijoje „Mūza“ surengta jo sukurtų metalo plastikos darbų paroda/Roberto Kisieliaus nuotrauka

A. Šuliauskas, 1963 metais baigęs dailės institute keramikos fakultetą, sugrįžo į Druskininkus, kuriuose gyveno nuo vaikystės. Nesant sąlygų imtis keramikos, dėstė piešimą Druskininkų vidurinėje mokykloje, dirbo apipavidalinimo darbus. 1969 metais jis paskirtas vyriausiuoju dailininku naujai įkurtoje suvenyrus gaminusioje įmonėje „Ūla“. Be tiesioginio darbo, jis daug piešė, liejo akvareles, kūrė kompozicijas pastele. Darbas įmonėje atvėrė naujas galimybes. Turėjo įtakos ir ten atvažiavę dailininkai-vykdytojai, baigę Telšių taikomosios dailės mokyklos dailiojo metalo apdirbimo skyrių, ir gamyboje naudojamų medžiagų bei technikų įvairovė.

Parodoje galima apžiūrėti A. Šuliausko kalinėto metalo technika sukurtas kompozicijas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Plečiant suvenyrų asortimentą, reikėjo ieškoti naujų medžiagų, naujų gamybos būdų, A. Šuliauskui knietėjo pačiam viską išbandyti. Taip ilgam į kūrybinių ieškojimų diapazoną įsijungė daug naujų technikų (suvenyrai iš rago, gintaro mozaikos, liejimai iš aliuminio ir kiti) bei bene daigiausia dėmesio sulaukusios kalinėto metalo kompozicijos. Gaminamų suvenyrų įvairovėje Alfonsas darė nedidelio formato kompozicijas, kurios būdavo priimamos, kaip etalonai, tiražuojamos. Ir lygiaverčiai kūrė sau, kūrinius tiesiogiai nesusietus su darbu įmonėje.

Čia galėjo laisvai pasirinkti norimą tematiką, laisvai ieškoti, eksperimentuoti. Taip sukurta didesnio formato plokštė apie istorinius Lietuvos vadovus, kompozicija, skirta dailininko A. Tarabildos atminimui, naudojant du skirtingus metalus, kompozicija interjerui „Muzika“ ir daug kitų kūrinių.

Tačiau, imant visą kūrybą, įskaitant ir kalinėtą metalą, A. Šuliauskas visada liko ištikimas pagrindinei – moters – temai, kas akivaizdu ir šioje parodoje. Galime stebėti, kaip kiekviename kūrinyje surandamas savas linijos ir reljefo santykis, plokštumų dekoravimo raštas. Rengiant jo kūrybos parodas, dailininkas tarsi ir toliau išlieka aktyvus Druskininkų miesto kultūrinio gyvenimo dalyvis.

Adelbertas Nedzelskis