Druskininkų miesto muziejus neteko ilgamečio bičiulio ir mecenato Dominiko Akstino

Kovo 6 dieną mirė ilgametis Druskininkų miesto muziejaus bičiulis ir mecenatas Dominikas Akstinas (1938-2024). Tai – žmogus, lydėjęs muziejininkus nuo pat pirmų žingsnių Muziejaus kūrimo darbuose ir dosniai dalinęs ne tik savo patirtį, žinias, bet ir sukauptas brangias kolekcijas, kurios garsino Druskininkus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Druskininkų miesto muziejui S. Jurskytė-Akstinienė ir D. Akstinas buvo ypatingos asmenybės, Muziejaus bičiuliai / Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotrauka

Viena iš tokių – Br. Pilsudskio fotografijų kolekcija „Sachalino tautelės“, atvedusi į Druskininkus japonus mokslininkus, buvusi priežastis rengti renginius kartu su Japonijos ambasada, atvėrusi duris į Europos (Šveicarijos, Lenkijos, Austrijos) muziejus.

Dominikas Akstinas ir Snieguolė Jurskytė-Akstinienė (1932-2022) – Lietuvos muziejininkams ir kitiems kultūros atstovams – pažįstama pora. Tai žmonės, kuriems rūpėjo išsaugoti kuo daugiau lituanistinių rinkinių, juos surinkti ir propaguoti.

Druskininkų miesto muziejui D. Akstinas ir S. Jurskytė – ypatingos asmenybės, Muziejaus bičiuliai. Jų dėka druskininkiečiai pirmą kartą Muziejaus ekspozicijoje išvydo senuosius Druskininkų atvirukus, tautodailininko Romano Krasninkevičiaus, dailininkų Osvaldo Jablonskio, Kazio Šimonio darbus, pogrindinės spaudos dokumentų ir leidinių parodą. Kolekcininkų duetas ne tik skolino savo rinkinius parodoms, bet ir buvo aktyvūs Druskininkų miesto muziejaus mecenatai. 50-ties vienetų XIX a. pabaigos – XX a. I pusės Druskininkų vaizdų atvirukų pluoštelis, padovanotas Akstinų, buvo puikus startas Muziejui rinkti senąją kurorto ikonografiją. Muziejuje saugomas Bronislovo Pilsudskio unikalus fotografijų rinkinys „Sachalino tautelės. XIX a. pab. – XX a. pr.“ – dar viena D. Akstino ir S. Jurskytės dovana.

Mecenatai perdavė Muziejui ir 40 metų kauptą kolekciją „Portretai“, kurią sudaro Adomo Varno, Julijono Algimanto Stankaus-Stankevičiaus piešiniai, Romano Krasninkevičiaus lino raižiniai, Romualdo Čarnos, Vytauto Klemkos grafikos ir kitų dailininkų darbai.

Rinkinyje yra keletas mažiau Lietuvoje žinomų, bet lenkų meno istorijoje itin vertinamų skulptorių sukurti bareljefai. Kolekciją lokalios istorijos prasme ypač sureikšmina grafo S.Kazimiero Kosakovskio ir jo žmonos Sofijos Bover Saint-Clair bareljefiniai portretai. Druskininkų istorija mena šias didikų pavardes, kaip XIX a. Druskininkų lankytojus, bendravusius su kitomis Druskininkų didikų šeimomis, tokių, kaip: daktaro Valerijano Bujakovskio, O’Brien de Lacy ir kitomis. Stanislovo Kosakovskio akiai ir rankai yra priskiriami tuzinas originalių Druskininkų vaizdų fotografijų, kuriose įamžinta 1896 metų rugpjūčio mėnesio Kosakovskių šeimos viešnagė Druskininkuose.

2020 m. D. Akstinui ir jo žmonai S. Jurskytei-Akstinienei Druskininkų savivaldybė „Už dosnumą ir meilę Druskininkams“ tradiciniame Padėkos vakare įteikė Ratnyčėlės statulėlę.

Druskininkų miesto muziejaus informacija