Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla skelbia mokinių priėmimą 2019-2020 mokslo metams. Užsiėmimai vyks ir seniūnijose

Siekdama užtikrinti kokybiškas ugdymo paslaugas visiems Druskininkų savivaldybės vaikams, nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla plės savo veiklą ir organizuos neformalaus ugdymo užsiėmimus Druskininkų savivaldybės seniūnijose – Leipalingio ir Viečiūnų progimnazijose.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pabrėžė, kad labai svarbu sudaryti lygias ir bendrojo ugdymo, ir neformaliojo užimtumo galimybes visiems Druskininkų krašto vaikams: „Visame pasaulyje vienas iš pagrindinių švietimo politikos uždavinių yra sudaryti sąlygas vaikams lankyti arčiausiai namų esančią mokyklą ir užtikrinti vienodą ugdymo kokybę visose mokyklose.“

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown džiaugiasi naujomis vaikams atsiversiančiomis galimybėmis ir dėkoja M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovams už iniciatyvas: „Pastebėjome, kad viena iš priežasčių, dėl kurių galimai mažėja mokinių skaičius kaimiškose vietovėse, yra ta, kad tėveliai pageidauja, jog jų vaikai mokytųsi muzikos, dailės ar choreografijos M. K. Čiurlionio meno mokykloje, todėl vaikus prašo paskirti į miesto mokyklas. O dabar vaikai galės lankyti šalia namų esančias mokyklas, tėveliams nereikės rūpintis vaikų vežiojimu į užsiėmimus, mokytojai patys atvyks į mokyklas pas mažiausius mokinukus. Išbandę savo jėgas muzikoje, choreografijoje ar dailėje ir supratę, kad nori ir toliau tobulinti savo įgūdžius, vaikai, paaugę ir išmokę naudotis viešuoju transportu, po kelių metų patys galės atvykti į užsiėmimus mieste“.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė Onutė Akstinienė nuoširdžiai kviečia visus pasinaudoti šia galimybe ir informuoja, kad, sudarius mokinių grupes, su mokyklomis bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

Svarbu žinoti, kad priėmimas į M. K. Čiurlionio meno mokyklą bus vykdomas gegužės 27-29 dienomis. Daugiau informacijos teikiama telefonu: (8 313) 53313.

Vaikai, pageidaujantys lankyti M. K. Čiurlionio meno mokyklą Leipalingio progimnazijoje ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Liepaitė“ gali rinktis šias programas:

„Ankstyvasis dailės meninis ugdymas“ bei „Ankstyvasis parengiamasis dailės meninis ugdymas“ – į šias programas priimami 4-10 metų amžiaus vaikai.

„Muzikos instrumentas“ (fortepijonas, akordeonas, fleita, trimitas) – į šią programą priimami vaikai nuo 7 metų amžiaus.

„Pradinio muzikinio ugdymo programa“ (fortepijonas, akordeonas, fleita, trimitas) – į šią programą priimami vaikai nuo 7 metų amžiaus;

„Pradinio choreografijos ugdymo programa“. Į šią programą priimami 7-8 metų amžiaus vaikai.

Vaikai, pageidaujantys lankyti  M. K. Čiurlionio meno mokyklą Viečiūnų  progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ gali rinktis šias programas:

„Ankstyvasis dailės meninis ugdymas“ – į šią programą priimami 4-5 metų amžiaus vaikai.

„Neformaliojo choreografijos ugdymo programa“ – į šią programą priimami 4-6 metų amžiaus vaikai.

Druskininkų savivaldybės informacija