Advento tradicijas atgaivino Druskininkų „Bočių“ kolektyvai

Lietuvių tradicijas Advento – šv. Kalėdų laukimo metu kiekvienais metais atgaivina Druskininkų „Bočių“ kolektyvai. Po miesto bibliotekos skliautais, tautiniais drabužiais pasipuošę, prisikvietę svetelių, visi Advento popietės dalyviai atsakingai ėmėsi jiems skirtų vaidmenų. O jų būta daug – skambėjo giesmės, dainuojantys rateliai, surengti žaidimai, sektos pasakos be galo, mįslės, pasakoti nutikimai, pamokymai, burtai, eilės.

Štai žaidimas daina-ratelis „Tai genelio gerumai, tai jo raibumai“, skirtas gamtos ir žmogaus bendrystei. Tai – lyg užkalbėjimas, prašymas, kad žemė būtų dosni ir derlius būtų geras. Ratelyje dainoje „Liepė apynys“ išsakomi pageidavimai būti tvarkingiems, dėkingiems, gero linkintiems, priminama  mokytis nuolankumo, o ypač – pagarbos vyresniems, šeimos galvai.

Po miesto bibliotekos skliautais gausiai susibūrę Druskininkų „Bočiai“ surengė Advento popietę / Asmeninio archyvo nuotrauka

Ratelis pagal ilgamečio „Bočių“ draugo, Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio žodžius „Viešpaties palaima visada telydi mus“ visus nuteikė rimčiai, jautrumui ir šviesai. Rateliuose dalyvavo visi salėje buvę programų dalyviai ir susirinkę svečiai. O paskutinis ratelis „Kamuolys“ (į kamuolį susukta juostelė, išvyniojant kamuolį, atiduodam greta esančiam, juostelės nepaleidžiant) dar tvirčiau visus sujungė, nes, perduodant kamuolį, buvo išsakomi palinkėjimai sau, šalia stovinčiam, šeimai ir namams.

Popietėje šauniai savo vaidmenis atliko „Bočių“ mišrus ansamblis (vad. Gintaras Černiauskas) ir šokėjos su „Žiursteliais“. Renginį papuošė „Bočių“ „Kraitės“ vadovės Janinos Klimienės kalėdinė paroda su įvairiomis šventinėmis dekoracijomis: vainikais, mėnuliais, žvakutėmis, snaigėmis, atvirutėmis.

Adventinę popietę paruošė ir vedė „Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė, kurios kūrybos kraitėje – daugybė advento popiečių, vakaronių variantų. „Bočių“ parengtas programas jau matė ir darželinukai, ir ligoninėje besigydantys ligoniai, ir Druskininkų sanatorijų poilsiautojai.

Įsimintina ir popietė Liškiavoje, į kurią pakvietė Alytaus gimnazijos mokinių tėvai, renginys su Kauno gimnazistais ir jų tėvais, Advento renginys Lietuvos buities muziejuje.

Su vyskupo palinkėjimu – „Viešpaties palaima visada telydi mus“ – viltingai lauksime Betliejaus žvaigždės.

Vita Gimaitė