IN MEMORIAM MARYTĖ KAŠĖTAITĖ 1955-2022

… laikas paliks, bet laiko neliks,
ir mirtis nebus nugalėta… (A. Mackus)

Netektis vėl aplankė lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenę – labai netikėtai, vos prieš keletą metų išėjusi į užtarnautą poilsį, Amžinybėn iškeliavo buvusi ikimokyklinio ugdymo mokytoja Marytė Kašėtaitė.

Iš gražaus Musteikos kaimo kilusi, pedagogikos mokslus baigė Vilniuje, ten ir pradėjo savo pedagoginį kelią vienoje iš ikimokyklinių įstaigų, kaip vaikų darželio auklėtoja. 1978-jų rudenį atvykusi į Druskininkus, sėkmingai įsiliejo į lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogų kolektyvą ir šioje įstaigoje dirbo iki pat išėjimo į pensiją – 2020-jų.

42 pedagoginio darbo metai buvo turiningi ir prasmingi. Per tiek metų paruošusi mokyklai didžiulį būrį vaikų, Marytė įskiepijo jiems meilę gamtai, gimtajam kraštui, Druskininkams. Būdama meniškos sielos, stengėsi sudominti vaikus menine veikla, ypač – piešimu. Jos iniciatyva buvo užsimezgusi ilgalaikė draugystė su Druskininkų garbės piliečiu dailininku Adalbertu Nedzelskiu, kuris lankėsi darželyje, bendravo su vaikais, dalyvavo piešimo veiklose. M. Kašėtaitės auklėtinių piešinių parodos buvo organizuojamos ne tik lopšelyje-darželyje, bet ir miesto erdvėse. Dar vienas Marytės inicijuotas renginys darželyje – žaismingi M. K. Čiurlionio gimtadieniai: pradžioje su menotyrininke Aušra Česnulevičiene, vėliau – jau tik pačių organizuojami, bet tapę vienu iš svarbiausių metų renginių įstaigoje.

Tiek kasdienis ugdomasis darbas, tiek renginiai ir šventės, organizuojami mokytojos Marytės, buvo labai gerai paruošti, apgalvoti, atitinkantys vaikų amžių. Jos parengti vaikai tapdavo konkursų laureatais, išeidavo į parengiamąsias klases mokėdami bendrauti, turėdami reikalingų žinių ir įgūdžių visose kompetencijose. Mokytoja Marytė rūpinosi visapusišku vaikų ugdymu ir jų sveikata, palaikė glaudų ryšį su vaikų tėvais, turėjo autoritetą tarp tėvų ir bendradarbių.

Laikas nenusineš į užmarštį mokytojos Marytės atminimo. Jis gyvens visų ją pažinojusių, su ja dirbusių, bendravusių, buvusių auklėtinių širdyse. Visada plevens viltis, kad neišnyks dvasia, kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai…

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė