75-eri mokyklos metai – ant auksinės bangos

Šis ruduo „Atgimimo“ mokyklos bendruomenei ypatingas – seniausia lietuviška Druskininkų krašto švietimo įstaiga mini gražų 75-erių metų gimtadienį. Tai – puiki proga draugėn suburti buvusius ir esamus mokyklos bendruomenės narius, pasidžiaugti pasiekimais ir pokyčiais, pabūti kartu, pasidalyti prisiminimais, kurti naujus ugdymo projektus. Visą jubiliejinę savaitę mokykloje organizuota daug įsimintinų susitikimų. Mokiniams netradicines pamokas vedė įvairių mokyklos laidų abiturientai, labai šiltai prisimenantys savo mokyklą, pasiekę įspūdingų karjeros aukštumų.

Pilnutėlėje aktų salėje organizuotas įspūdingas renginys draugėn subūrė buvusius ir esamus mokyklos bendruomenės narius bei mokyklą 75-ojo gimtadienio proga pasveikinti atvykusius svečius /Roberto Kisieliaus nuotrauka

Auksiniai susitikimai

Švęsdami mokyklos jubiliejų, norime ne tik pasidžiaugti mūsų buvusių mokinių, mokytojų sugrįžimu, bet ir sudaryti sąlygas jiems pasidalinti savo išmintimi su dabartiniais mokiniais. Mokyklos 75-ojo jubiliejaus savaitė buvo ypač gausi įdomių ir prasmingų susitikimų su buvusiais ,,Atgimimo“ mokyklos mokiniais, mokinių tėveliais, Savivaldybės bendruomenės nariais.

Susitikimai su buvusiais ,,Atgimimo“ mokyklos mokiniais buvo puiki mokinių motyvavimo priemonė. Jie sužinojo svarbių gyvenimo dalykų, pasiklausė sėkmės istorijų, kurių pagrindas – ėjimas į tikslą, žinių troškimas ir bendruomeniškumas.

 Šventiniai renginiai sutapo su  tarptautine Tolerancijos diena. Turime aktyvų  Tolerancijos centrą mokykloje (vadovė Lijana Lukošiūnienė), kuris įtraukė  visų klasių mokinius į ypatingą pamoką tema – „Sėkmės švyturys“.  Klasių auklėtojai drauge su Tolerancijos centru paskatino mokinius atlikti namų darbą – kartu su klasės draugais, mokytojais, tėvais sukurti laivą, kuris simbolizuotų klasę, jos išskirtinumą. Kai mokinių grupelės iš kiekvienos klasės susirinko salėje, reikėjo pristatyti savo spalvingą laivą, kiekvienos klasės kitokį, savitos formos ir dydžio. O salėje šviečiantis didysis Švyturys rodė kelią, kur link plaukti audringoje gyvenimo jūroje.

„Gyvenimo ratas sukasi“

O mokytojai senjorai lapkričio 12-osios pavakarę pakvietė visus į knygos apie juos pačius „Gyvenimo ratas sukasi“ pristatymą (sudarytoja – Rita Mikalčienė). Buvę mokytojai, dabar garbingi senjorai, džiaugėsi išleista knyga, aptarė savo mokytojavimo ir aktyvios veiklos laikus. Laima Liucija Andrikienė, mokyklos 28-osios laidos abiturientė, šios knygos rėmėja, labai šiltai atsiliepė apie savo mokytojus. Knygos sudarytoja R. Mikalčienė pasakojo apie knygos, sukurtos daugiausia iš mokytojos Izabelės Ūsienės straipsnių, atsiradimo istoriją, „Bičiulių“ klubo įsikūrimą mokykloje.

Kvietė pažinti mokyklą

Lapkričio 15-ąją mokykloje nuo pat ankstaus ryto skambėjo džiugūs žodžiai – „Su gimtadieniu!“.

Jau nuo vidurdienio visi svečiai buvo kviečiami į mokyklos „saleles“, kurios simbolizavo įvairias mokyklos veiklas: „Smalsučių akademija“ (pradinukų veikla); „Žinių šaltinis“ (biblioteka); „Užjūrio sala“ (tarptautiniai projektai); „Įvaizdžio sienelė“ (1949-2012 m. abiturientų vinječių galerija); „Mokslininkų laboratorija“ (išmanioji klasė); „Istorijos saugykla“ (muziejus); „Čempionų kalvė“ (sporto salė). Pasiruošę mokytojai ir mokiniai sulaukė svečių susidomėjimo ir dėmesio, gavo užduočių.

Sveikinimų mokyklai gausa

Penktadienio popietę pilnutėlėje aktų salėje organizuotas įspūdingas renginys prasidėjo pradinių klasių mokinių choro sukurtu sveikinimu mokyklai. „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė, sveikindama susirinkusius svečius bei bendruomenės narius, pabrėžė, kad mokykla – tai pirmiausia išsilavinimas, naujos galimybės, draugystė, pagrindas kiekvieno jauno žmogaus augimui ir tobulėjimui. Ji pasidžiaugė mokyklos pokyčiais, kuriamais kitokiais santykiais tarp kolegų, mokytojų ir mokinių, moderniomis pamokomis, kai mokymosi veiklų kūrėjai yra ir mokytojai, ir jų mokiniai, pasikeitusiomis erdvėmis. „Atgimimo“ mokyklos vadovė padėkojo garbingiems svečiams, svariai prisidėjusiems prie ypatingos šventės kūrimo – Druskininkų savivaldybei, Druskininkų „Rotary“ klubui, Druskininkų moterų LIONS klubui, „Druskininkų klubui“, VšĮ „Sofartas“, „Draugystės sanatorijai“, Druskininkų kultūros centrui, UAB „Malonės turtas“, UAB „Minolga“.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, sveikindamas mokyklos bendruomenę gražios šventės proga, akcentavo mokytojų darbo svarbą. Jis palinkėjo išminties ir niekada nepristigti jėgų. Švietimo skyriaus vadovė Diana Brown palinkėjo optimizmo, nesustoti, kuriant ir įgyvendinant ateities viziją.

LR Seimo narė Irena Degutienė, buvusi mokyklos mokinė, džiaugėsi, kad tarp susirinkusiųjų mato ir ją mokiusius mokytojus. Viešnia palinkėjo ir toliau rūpestingai puoselėti pirmosios lietuviškos mokyklos šaknis, padėkojo už iniciatyvas, pabrėžė, kad ne tik didžiųjų miestų mokyklos kokybiškai ugdo jaunąją kartą. Seimo narys Zenonas Streikus, sveikindamas mokyklą su gimimo diena, pasidžiaugė veiklia „Atgimimo“ mokyklos bendruomene.

Mokyklos tarybos pirmininkas Modestas Vitkauskas, nuoširdžiai besirūpinantis mokyklos veikla kartu su jo vadovaujama taryba, padovanojo mokyklai reto paukščiuko – kolibrio – mozaiką.

Mokytojų senjorų klubo atstovai ragino visada vadovautis pamatinėmis vertybėmis, o buvusi ilgametė mokyklos direktoriaus pavaduotoja Janina Dailidavičienė prasmingomis eilėmis visiems palinkėjo Dievo palaimos ir sveikatos.

„Atgimimo“ mokykla džiaugiasi, turėdama daug bičiulių ir partnerių įvairiose pasaulio šalyse ir galėdama lavinti mokinius bendradarbiavimo veiklose. Į renginį negalėjęs atvykti Japonijos ambasadorius atsiuntė vaizdo sveikinimą, kuriame palinkėjo gražios šventės bei vylėsi, kad, padedant „Atgimimo“ mokyklai, draugystė tarp Lietuvos ir Japonijos toliau tęsis ir plėtosis.

Šventėje dalyvavo ir kitos bendradarbiavimo partnerės – Baltarusijos – atstovai. Gardino gimnazijos Nr. 1 direktorius Borisas Sebrovskis palinkėjo mūsų mokyklai ir toliau klestėti, džiaugėsi jau vienuolika metų sėkmingai vykdomu bendru projektu „Mus jungia Nemunas“.

Jubiliejaus proga mokyklą pasveikinę Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovai palinkėjo naujų prasmingų darbų bei idėjų įgyvendinimo. „Druskininkų klubo“ narys Albertas Katilovskis, sveikindamas mokyklos bendruomenę, akcentavo, kad bet kurios įstaigos sėkmė priklauso nuo vadovo ir pasidžiaugė, jog „Atgimimo“ mokyklos direktorė D. Časienė – lyderė, kuri visada turi naujų idėjų ir drauge su mokytojais, mokiniais bei tėvais sėkmingai jas paverčia realybe.

Su 75-uoju gimtadieniu mokyklą šiltais ir nuoširdžiais žodžiais pasveikinusios moterų LIONS klubo narės Gražutė Kuneikienė, buvusi „Atgimimo“ mokyklos abiturientė, ir Vida Kašėtienė, Druskininkų PSPC direktorės pavaduotojas Jonas Stankevičius ir VSB vadovė Inga Kostina visiems palinkėjo sveikatos ir meilės.

Šventiniame renginyje mokyklos direktorė D. Časienė bei iniciatyvūs mokyklos mokytojai ir veiklūs mokiniai buvo apdovanoti Savivaldybės mero Ričardo Malinausko, LR seimo nario Z. Streikaus, LIONS klubo padėkomis ir atminimo dovanomis. Pasibaigus renginiui, sulaukėme   LR Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro Padėkos rašto „Atgimimo“ mokyklos bendruomenei. Susirinkusieji gėrėjosi esamų ir buvusių mokyklos auklėtinių bei pedagogų meniniais pasiekimais: tautiniais ir sportiniais šokiais, dainomis, ritmo grupės pasirodymu. Šventės metu buvo pristatytas 75-ajam  gimtadieniui išleistas proginis leidinys, kurį kūrybinės grupės nariai padovanojo mokyklos svečiams.

Po renginio mokyklos kiemelyje, kuris nuo šiol vadinsis pirmojo direktoriaus vardu, kunigas Elijas Markauskas pašventino mokyklos įkūrėjui Domininkui Viščiniui skirtą atminimo lentą ir „Atgimimo“ mokyklą. Druskininkų miesto istorijos metraštininkas Vytautas Valentukevičius papasakojo apie atminimo lentos įamžinimo idėją.

Šventė baigėsi. Liko daug gražių akimirkų, šiltų prisiminimų, naujų susitarimų dėl mokinių veiklų gerinimo, aplinkos gražinimo. Tegu mūsų mokykla visuomet išlieka ant auksinės bangos, kaip finalinėje renginio dainoje dainavo mokytojos Ronatos Balkaitienės vadovaujami jaunieji dainininkai.

Parengė „Atgimimo“ mokyklos 44-osios laidos abiturientė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Irena Urbonienė ir Vaiva Gintutienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nuotraukų galeriją rasite čia:

https://www.facebook.com/pg/ManoDruskininkaI/photos/?tab=album&album_id=2729717550412349&ref=page_internal