V. K. Jonyno galerijoje – Antano Martinaičio paroda

Tęsiant gražias tradicijas, XV tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ atidarymo proga V. K. Jonyno galerijoje pristatyta vieno žymiausių XX a. antrosios pusės Lietuvos tapytojo Antano Martinaičio (1939-1986) paroda „Liber magnus“. Dailininko drobės į žiūrovą prabyla ryškiais kolorito sąskambiais ir paslaptinga ezopine kalba. Autoriaus kūrybinė versmė skleidžiasi gamtos vaizduose, keliaujančio cirko personažuose, pasakų motyvų kupinose kompozicijose.

A. Martinaičio parodos atidarymas liepos 1-ąją į V. K. Jonyno galeriją sukvietė garbingų svečių/Laimos Rekevičienės nuotrauka

A. Martinaitis gimė Vandžiogaloje, mokėsi vidurinėje Kauno dailės mokykloje. 1958-1964 metais studijavo tapybą Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) pas profesorių Antaną Gudaitį. Praėjus keleriems metams po studijų dailininkas pradėjo dėstyti Kauno vaikų dailės mokykloje, kuriai po jo mirties (1996 m.) suteiktas Antano Martinaičio vardas. Nuo 1965 metų dailininkas dalyvavo parodose, personalinės kūrybos parodos ne kartą surengtos Vilniuje, taip pat Kaune, Liepojoje, Šiauliuose. Grupinėse parodose A. Martinaičio darbai eksponuoti ne tik Lietuvoje bet ir Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Italijoje. Ne vienam jaunesnės kartos dailininkui jis buvo kūrybinis impulsas, pirmasis įkvėpėjas. Po mirties 1987 metais A. Martinaitis apdovanotas Nacionaline premija. Per neilgą savo kūrybinį laikotarpį jis nutapė ne vieną peizažą, figūrinę kompoziciją, natiurmortą, paliko įvairia technika atliktų piešinių. Liko daug neskelbtų rankraščių: eilėraščių, novelių, esė, atsiminimų apie dailininkus. Visas A. Martinaičio rankraščių archyvas pavadintas „Liber magnus“, kurio didžiąją dalį sudaro menininko eilės. Poeziją A. Martinaitis rašė 30 metų, 1994 metais išleistas eilėraščių rinkinys „Paskui medinį arkliuką“.

A. Martinaičio parodos atidarymas liepos 1-ąją į V. K. Jonyno galeriją sukvietė garbingų svečių bei kultūros darbuotojų iš Druskininkų ir didžiųjų Lietuvos miestų Vilniaus, Kauno. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos muzikos rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, vyriausioji specialistė turizmui ir kultūrai Ingrida Griniūtė, Lietuvos dailės muziejaus vyr. tyrėja Irena Dobrovolskaitė ir kiti. Dailininko ekspresionisto sodrių dažų potėpiais žavėjosi Lietuvos operos solistas Vytautas Juozapaitis ir jo žmona Eglė Juozapaitienė. Parodos atidarymo metu smuiku griežė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ugdytinis Faustas Pauliukas ir jo mokytoja Eglė Sakavičienė, savo atsiminimais bei pastebėjimais dalijosi buvęs A. Martinaičio bendrakursis dailininkas Alfonsas Šuliauskas. Renginio staigmena tapo netikėtas dailininko žmonos Adelijos Martinaitienės apsilankymas vyro velionio parodoje. Ji su dideliu ilgesiu žvelgė į gerai pažįstamus jau prieš penkiasdešimt metų tapytus vyro paveikslus ir deklamavo jo eiles. Nespėjusių ar negalėjusių apsilankyti novatoriška A. Martinaičio tapybos darbų paroda V. K. Jonyno galerijoje lauks iki rugsėjo 26 dienos.

 

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus informacija