„Saulės“ mokykloje – knygos apie „nenušlifuotais deimantais“ vadinamus vaikus pristatymas

Vaikas… Tavo vaikas… Toks vienintelis ir nepakartojamas, ypatingas savo tėvams… Kartais tai – kitoks vaikas. Judresnis, pastabesnis, jautresnis, pasaulio įvykius regintis ir vertinantis kitokiomis akimis – nuoširdžiomis, patikliomis…

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja L. Vanagaitienė (kairėje) su knygos „Autizmas: 365 kitokios dienos“ autore A. Guste/Donato Savulionio nuotrauka

Knygą apie vaikus, „nenušlifuotus deimantus“, turinčius autizmo spektro sutrikimą, parengė ir išleido iš Marijampolės kilusi vokiečių kalbos filologė Agnė Gustė, su vyru išeivijoje auginanti sūnų Liną. Knyga paremta Agnės šeimos patirtimi, kasdienybės džiaugsmais ir iššūkiais. Mat Linas ir yra tas ypatingas deimantas, kurį, kaip sako Agnė, jie priima tokį, koks jis yra – „kaip nenušlifuotą deimantą“.


Knygoje gausu įžvalgų, klausimų ir atsakymų, asmeninės patirties aptarimo, mamų, auginančių ypatingus vaikus, istorijų ir dalijimosi patirtimi/Donato Savulionio nuotrauka

Spalio 25 d. „Saulės“ pagrindinėje mokykloje organizuotas susitikimas su pačia knygos „Autizmas: 365 kitokios dienos“ autore, kuri nuoširdžiai papasakojo apie savo šeimos kasdienybę ir nelengvą, bet įdomią, atradimų, mažų džiaugsmų kupiną patirtį. Knygos pristatyme dalyvavo gausus būrys mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, Švietimo skyriaus atstovė – visi tie, kurie domisi tokių ypatingų vaikų ugdymu, integracija į bendrojo ugdymo klases.

A. Gustė knygą ryžosi išleisti, norėdama sukaupta patirtimi pasidalinti su Lietuvoje gyvenančiomis šeimomis, kurios galbūt dar mažai žino apie šių vaikų mokymo iššūkius, galimybes, pagalbą, kurios galima tikėtis iš aplinkinių. Knygos autorė gyvena Airijoje, sūnus Linas ten lanko vietinę mokyklą ir yra lavinamas atskiroje, autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų klasėje. Tik vėliau pamažu vaikas bus integruojamas į bendrojo ugdymo klasę. Agnė akcentavo, kad tokių ypatingų vaikų ugdyme labai reikšmingą darbą atlieka įvairūs pagalbos specialistai: ankstyvoje vaikystėje – logopedai, vėliau – pedagogai, psichologai. Itin svarbūs yra ergoterapeutai, kurių šalyje trūksta, nes autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir klasių daugėja.

Susitikimo metu Agnė pristatė knygą, kurioje be jos įžvalgų, klausimų ir atsakymų sau, asmeninės patirties aptarimo, praktinių sūnaus Lino ugdymo(si) pavyzdžių analizės yra dar aštuonių mamų, auginančių ypatingus vaikus, istorijos, pasakojimai, dalijimasis patirtimi. Be to, knygą sustiprina ir pagalbos vaikui specialistų – pedagogų, logopedų, ergoterapeutų rekomendacijos, praktiniai patarimai, kaip ugdyti tuos „nenušlifuotus deimantus“: kaip turi elgtis tėvai, artimieji, kokia turi būti visuomenės elgsena, samprata, dėmesys. Knygos viršelį ir joje esančias iliustracijas tapė autorės sūnus. Renginio metu ir buvo surengta jo piešinių parodėlė. Pomėgį tapyti dar lydi ir meilė muzikai: mažasis kūrėjas mėgsta jos klausytis, žino daugybę dainų, pats dainuoja įvairias daineles, puikiai intonuoja ir labai nuoširdžiai myli… savo mokyklą!

Autorės nuoširdus ir atviras pasakojimas suteikė daug žinių ir gilesnio suvokimo apie tokius ypatingus vaikus, jų kasdienybės iššūkius, ugdymo(si) būdus. Na, o ši knyga kažkam gali tapti puikiu pagalbininku ir patarėju tas 365 kitokias dienas. Kažkas joje atpažins savo vaiką, jo elgseną, įpročius, sunkumus. Galbūt kažkas ten suras save ir atpažins savo kasdienybės emocijas? Kažkas suras netgi taip reikalingą palaikymą. Pripažinkime – tos kitokios 365 dienos ne visada yra lengvos ir paprastos…

Renata Jaskelevičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja