Restauruota skulptūra „Poilsis“ sugrįžo į Druskininkus

Praėjusį penktadienį į Druskininkų gydyklų parką sugrįžo skulptūra „Poilsis“, kuri beveik prieš metus buvo nukelta ir išvežta restauruoti.

Visi skulptūros restauravimo darbai buvo atlikti, vadovaujantis Restauravimo tarybos patvirtinta Konservavimo ir restauravimo darbų programa bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimą.

Į Druskininkų gydyklų parką sugrįžo skulptūra „Poilsis“ / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Darbų sąmata – daugiau kaip 12 tūkst. eurų. Restauravimo darbai apmokėti Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Skulptūra „Poilsis“, sukurta skulptoriaus Juozo Kėdainio, Druskininkų gydyklų parką papuošė 1959 m.

J. Kėdainis – valstietiškos pasaulėjautos fiksuotojas, sugebėjęs įamžinti paprasto žmogaus gyvenimą ir buitį. Skulptorius savo kurtiems personažams suteikė minties ir jausmų tikrumą bei įprasmino būtį, tarsi pagavo kasdienybės akimirką.