Pradedamas namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų surinkimas Druskininkų savivaldybėje

Aplinkos projektų valdymo agentūra 2021 metų pabaigoje Druskininkų savivaldybės administracijai skyrė 43826,2 eurų dydžio dotaciją įgyvendinti projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Druskininkų savivaldybėje“.  

Įgyvendinant šį projektą, iš daugiau kaip 100 savivaldybėje esančių namų ūkių bus saugiai pašalintos  asbesto atliekos, kurių pagal pateiktus gyventojų prašymus priskaičiuota apie 200 t. 

Surinktos asbesto atliekos bus saugiai surinktos ir nuvežtos į Alytaus rajone esančią inertinių atliekų apdorojimo aikštelę su asbesto šalinimo sekcija, taigi Druskininkų savivaldybėje sumažės galima tarša pavojingomis asbesto atliekomis.

Informuojame kad viešųjų pirkimų konkursą laimėjo ir asbesto surinkimo apvažiavimo būdu ir šalinimo paslaugą Druskininkų savivaldybėje pradeda teikti UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, kuris pagal Savivaldybės pateiktą sąrašą susisieks su namų ūkių savininkais nurodytais kontaktais likus ne mažiau, nei 5 darbo dienoms iki planuojamos surinkimo dienos.

Asbesto turinčias atliekas (šiferį) prašome padėti vietoje, kurią nesunkiai pasiektų sunkvežimis, sulūžusias atliekas galima sudėti į didmaišius.

Su gyventojais susisiekęs paslaugos teikėjas informuos apie atliekų pakavimo ir paėmimo tvarką, prireikus suteiks reikalingas pakavimo priemones (pvz., maišus, plėvelę) bei susitars dėl tikslios jų paėmimo datos.