Pradedama įgyvendinti 2023 – 2027 m. Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategija

Sprendžiant kaimiškųjų vietovių problemas ir skatinant iniciatyvas, Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje svarbi asociacijos Druskininkų vietos veiklos grupė (VVG) veikla. 16 metų veikianti asociacija apjungia visas kaimo bendruomenes, Druskininkų savivaldybės tarybą, vietos verslą ir skatina Savivaldybės kaimo plėtrą.

Konsultuodamasi su kaimiškųjų teritorijų gyventojais bei tikslinėmis grupėmis, Druskininkų VVG parengė Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategiją 2023-2027 m. Naujame laikotarpyje Strategijai skirta 1,16 mln. eurų, iš kurių iki 20 proc. bus skirta projektų administravimui ir iki 80 proc. – vietos projektų įgyvendinimui. Šiomis lėšomis bus finansuojami Druskininkų savivaldybės seniūnijose įgyvendinami privataus, bendruomeninio, socialinio verslo, gyventojų užimtumo ir įtraukties didinimo, ūkininkų mokymų ir kiti projektai.

Druskininkų VVG veiklos akimirkos / Druskininkų VVG archyvo nuotraukos

Nuo 2024 m. kaimo plėtros dalyviai – bendruomenės, verslo atstovai, kitos organizacijos galės teikti paraiškas pagal šias priemones:

• „Verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (priemonei numatyta 320 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 8 vnt.)

• „Skaitmeninių technologijų panaudojimo ūkiuose gebėjimų ugdymas“ (priemonei numatyta 6 753,60 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)

• „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (priemonei numatyta 70 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)

• „Kaimo vietovių kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas“ (priemonei numatyta 132 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 11 vnt.)

• „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas“ (priemonei numatyta 95 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 5 vnt.)

• „Gyventojų užimtumo ir integracijos skatinimas“ (priemonei numatyta 28 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 4 vnt.)

• „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ (priemonei numatyta 40 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)

• „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (priemonei numatyta 240 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)

Daugiau informacijos apie planuojamus kvietimus – www.dvvg.lt/kvietimai/

Besidominčiuosius kviečiame susisiekti tel. 8 687 49038, el. p. vvg@druskininkai.lt arba atvykti į Druskininkų VVG būstinę, adresu Jaunystės g. 17, Viečiūnai, Druskininkų sav.

Druskininkų vietos veiklos grupės projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. rengimas“ (Nr. 42PP-KA-22-4-04017) finansuojamas Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2024-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“