Pasisemti patirties – į Kauno Panemunės pradinę mokyklą

Norėdami tobulinti savo mokyklą, ieškome naujovių ir įdomių patirčių, dalyvaudami įdomiame „Lyderių laikas 3“ projekte. Dar spalio pabaigoje mūsų savivaldybės atstovai lankėsi Kauno ugdymo įstaigose ir kiekvienoje atrado įdomių patirčių. Kai kuriuos bendruomenę vienijančius aspektus pritaikėme greitai. Mums labai patiko Kauno Panemunės mokyklos Kalėdų karnavalai, suburiantys tėvelių bendruomenes klasėse. Ir jau šiais metais iniciatyvūs mūsų mokyklos pirmokų tėvai įsijungė į klasių vaidinimus ir savo vaikus nudžiugino smagiais pasirodymais scenoje bei užburiančia kalėdine nuotaika.

Kauno Panemunės pradinėje mokykloje apsilankę „Atgimimo“ mokyklos mokytojos pasisėmė įdomių patirčių/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Susidomėję Kauno Panemunės pradinės mokyklos veikla, šios mokyklos mokytojų pranešimais seminaruose, įdomiai išspęsta patalpų didinimo problema, pastatant trečiąjį mokyklos aukštą, lapkričio 29 d. didelė grupė „Atgimimo“ mokyklos pradinių klasių mokytojų ir specialistų važiavome į svečius. Pedagoges iš Druskininkų šiltai sutikusi mokyklos direktorė Virginija Rupainienė supažindino su mokyklos veikla, išskirtinėmis naujomis erdvėmis, pasidalijo kompiuterinės klasės, bibliotekos ir kitų patalpų panaudojimo ugdymo procese galimybėmis.

Kauno Panemunės mokykla išsiskiria ypatingu jaukumu, inovatyviu interjeru ir aprūpinimu, pritaikytu šiuolaikinio pradinuko sėkmingam ugdymui. Mūsų mokyklos mokytojas ypač žavėjo didelis erdvus kiemas su sporto aikštynais, lauko klasėmis ir net savu daržu, atskiros sporto ir konferencijų-šokio salės, muzikos ugdymui skirtos erdvės ir šiuolaikiška įranga, kompiuterinė klasė, unikali dailės studija.

Labai patiko pradinukų klasės: didelės erdvės, integruoti poilsio ir žaidimų kampeliai, asmeninės mokinių spintelės ir kiekvienam  vaikui skirtas atskiras „atsisėdukas“, išmaniosios mokytojų darbo vietos. Ypatinga ir savita biblioteka, suskirstyta į atskirus skaitymo kampelius, žaidimų vietas, į kurias pertraukų metu ateina vaikai, norintys paskaityti ar pabendrauti, pabūti ramiai. Mokiniai patys siūlo veiklas, kurias galima būtų rengti bibliotekoje. Bibliotekininkė sistemingai dalyvauja mažųjų ugdymo procese: parenka medžiagą pamokoms, pagal suderintą programą moko pirmokus skaityti, kartu su vaikais kuria integruotus skaitymo renginius, netradicines priemones.

Susipažinę su mokyklos erdvėmis, mokytojos stebėjo pamokas: IT kabinete lietuvių kalbos pamoką ketvirtokams ir integruoto ugdymo veiklas pagal pradinio ugdymo „Vaivorykštės“ programą pirmoje klasėje.

Metodinės dienos pabaigoje surengtame veiklų aptarime abiejų mokyklų pedagogės pasidalijo patirtimi, kalbėjo apie mokinių ugdymosi ir vertinimo sistemą, tėvų įtraukimą į bendruomenės gyvenimą. Nauja patirtis, puikūs įspūdžiai, pokalbiai su kito miesto pedagogais įžiebė diskusijas apie pokyčių galimybes savoje mokykloje, apie kūrybišką erdvių panaudojimą kitaip, apie mokinių ugdymo būdus siekiant vieno tikslo – kokybiško rezultato.

 

Virginija Žėkaitė,

„Atgimimo“ mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui