Nepamiršk dainos gražiausios…

Gegužės 18 d. „Atgimimo” mokyklos vokalinis ansamblis „Vivo”, vadovaujamas mokytojos Ritos Mikalčienės, ir būrelis mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ išvyko į Lenkiją susitikti su Seinų „Žiburio” gimnazijos bendruomene bei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga padovanoti Lenkijos lietuviams koncertą.


Seinuose druskininkiečius pasitiko kunigas P. Gucevičius, kilęs iš Druskininkų, šiuo metu dirbantis Seinuose/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Seinuose mus pasitiko kunigas Petras Gucevičius, kilęs iš Druskininkų, šiuo metu dirbantis Seinuose. Jis džiaugėsi, sulaukęs svečių iš gimtinės ir pakvietė aplankyti Seinų Šv. Mergelės Marijos baziliką, kurioje pravedė įdomią ekskursiją. Sužinojome apie šios barokinio stiliaus bažnyčios steigėją J. Grodzinskį ir perstatymo rėmėją R. Pliaterytę Strutinską, bažnyčios istoriją. Kunigas ne tik įdomiai pasakojo, bet patikėjo ir patiems atrasti daug reikšmingų bazilikos krikščioniškųjų ir lietuvybės detalių, pavyzdžiui, Šv. Kazimiero freską šventovės skliautuose. Dievo Motinos koplyčioje suklupome prieš atsidarančią Dievo Motinos skulptūrą bei pagerbėme ten palaidotą poetą ir vyskupą A. Baranauską. Mokytoja R. Mikalčienė padėkojo kunigui P. Gucevičiui už kelionę po Seinų baziliką ir įteikė jam paveikslą „Vytis“. P. Gucevičius druskininkiečius palydėjo į kitą lietuviams svarbią vietą – Seinų „Lietuvių namus”, kuriuose jų laukė kultūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė. Jaukioje salėje , mokytojos R. Mikalčienės vadovaujamas ansamblis „Vivo“ gausiai susirinkusiems Seinų lietuvių bendruomenės nariams, „Žiburio” gimnazijos mokiniams ir mokytojams surengė koncertą „Lietuva, kai aš tariu“. Koncerto programoje skambėjo mokytojos R. Mikalčienės skaitomi posmai apie Lietuvą, mūsų gimtąją kalbą, ansamblio „Vivo“ atliekamos dainos „Mano kraštas”, „Vienas žodis“, „Pasakų šaly“, „Skambioji kalba“, „O Lietuva, o saule“ ir kitos. Ypač klausytojus sujaudino daina apie partizaną „Gal pavargai“.

Seinų lietuvių bendruomenė susidomėjusi klausėsi koncerto ir džiaugėsi lietuviška kalba, grožėjosi skambiais jaunųjų dainininkių balsais ir mielai pritarė geriau žinomų dainų atlikimui balsais ir plojimu. Ansamblio vadovė R. Mikalčienė pristatė seiniškiams „Atgimimo“ mokyklą, Druskininkus ir pakvietė atvažiuoti į svečius. Koncertą baigė visi kartu: susiėmę rankomis druskininkiečiai ir Seinų lietuviai atliko dainą „Žemėj Lietuvos“. Kultūros skyriaus vadovė padėkojo mokytojai R. Mikalčienei už jaudinantį renginį tautiečiams Lenkijoje ir įteikė Padėkos raštą.

Grįžęs iš turiningos kelionės ansamblis „Vivo” vakarop rinkosi į Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginį prie „Mergelės akių“ memorialo. Ten ansamblis pagerbė žuvusių partizanų  atminimą daina „Gal pavargai“ ir prie laužo visus renginio dalyvius sujungė į bendrą dainą apie Tėvynę.

 

Jūratė Šalengienė