M. Vitkauskas: „Ketvirtį amžiaus besisukantis Druskininkų „Rotary“ ratas neša gėrį ir naudą visuomenei“


Tai, kad Druskininkai yra išskirtinė nesavanaudiškų, progresyvių, aktyviai bendruomenės problemas sprendžiančių žmonių vieta pasaulyje įrodo jau 25 metus čia veikiantis Druskininkų „Rotary“ klubas.

Prieš daugiau nei ketvirtį amžiaus „Rotary“ judėjimo idėją į Druskininkus parvežė dabartinis Seimo narys Zenonas Streikus. Tą idėją subrandino ir lygiai prieš 25-erius metus klubą įkūrė Viliumas Malinauskas. Jo suburtas ir įkurtas klubas šiandien džiaugiasi nuveiktais darbais, tarptautiniu bendradarbiavimu ir bendryste su broliais bei sesėmis visame pasaulyje.

Druskininkų „Rotary“ klubas iškilmingai paminėjo veiklos 25-mečio šventę/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pagerbė klubo įkūrėją

Praėjusią savaitę klubas iškilmingai paminėjo veiklos 25-mečio šventę, į kurią suvažiavo broliai ir sesės iš visos Lietuvos, taip pat svečiai iš Lenkijos, Ukrainos „Rotary“ klubų. Iš viso renginyje dalyvavo atstovai iš 21 organizacijos, taip pat – Druskininkų „Lions“ klubo narės.

Kaip teigė Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas Modestas Vitkauskas, pagrindiniu šventės akcentu buvo Druskininkų „Rotary“ klubo įkūrėjų ir steigėjo V. Malinausko pagerbimas. Klubo steigėjas negalėjo dalyvauti šventėje, bet renginio dalyviai turėjo galimybę, kaip šiuo metu madinga, nuotoliniu būdu išgirsti gyvą V. Malinausko sveikinimą ir prisiminimus apie pirmus klubo steigimo bei veiklos etapus. Vakaro metu Apygardos valdytojas Evaldas Vaineikis per V. Malinausko sūnų Ričardą įteikė klubo steigėjui skirtą garbingiausią rotariečių įvertinimą – „Rotary“ įkūrėjo Paul Harris ženklą.

Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas kartu su Lietuvos „Rotary“ apygardos valdytoju nuvyko pas V. Malinauską ir asmeniškai įteikė jam skirtą garbingą apdovanojimą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Sklandžiai bendradarbiauja su Druskininkų savivaldybe

Šventės metu taip pat buvo pagerbti aštuoni rotariečiai, esantys šio klubo nariais nuo pat Druskininkų „Rotary“ klubo ištakų, jiems buvo įteikti auksiniai „Rotary“ ženkleliai. Tai – Vytautas Andruškevičius, Albertas Katilovskis, Vytautas Kuneika, Rimantas Markauskas, Gintautas Radvilavičius, Valentinas Rozalis, Gedvydas Viselga, Franciszek Ciemny.

Šventės metu Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasveikino Druskininkų „Rotary“ klubo narius ir už per ketvirtį amžiaus Druskininkų bendruomenės labui nuveiktus darbus įteikė Druskininkų apdovanojimą –„Ratnyčėlės“ skulptūrėlę.

Šventės metu organizuotas meno kūrinių aukcionas ir labdaringa loterija, jų metu surinktos lėšos bus skirtos klubo projektams vykdyti.

Apie „Rotary“ istoriją, mūsų miesto rotariečių nuveiktus darbus kalbamės su Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentu M. Vitkausku.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasveikino Druskininkų „Rotary“ klubo narius ir už per ketvirtį amžiaus Druskininkų  bendruomenės labui nuveiktus darbus įteikė Druskininkų apdovanojimą – „Ratnyčėlės“ skulptūrėlę/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

– Papasakokite plačiau apie „Rotary“.

– Neretai žmonės klausia, kas yra „Rotary“, kokia šios organizacijos veikla? Yra daug atsakymų, bet trumpiausias yra tas, kurį pateikė „Rotary International“ 2009 -2010 metų prezidentas John Kenny: „Tai seniausia pasaulyje tarnystės organizacija“.

Pasaulinės „Rotary“ organizacijos įkūrėjas Paul Harris įrodė, kad viziją turintis žmogus gali daug ką pakeisti. Klubo vizija, iškilusi prieš daugiau nei 100 metų, išsirutuliojo į vieną iš įtakingiausių organizacijų pasaulyje. Šios organizacijos įkūrėjas P. Harris sakė: „Mano svajonė, kad, naudodamiesi plačiu bičiulių būriu visame pasaulyje, pasiektume mūsų tikslą – tarptautinį supratimą, gerą valią ir visos žmonijos bendradarbiavimą, kuriant gerovę“.

Šiuo metu „Rotary“ jungia daugiau nei 1.22 mln. narių visame pasaulyje, o Druskininkų „Rotary“ klube šiuo metu yra 27 aktyvūs ir 4 garbės nariai.

– Kada Lietuvoje buvo įkurti „Rotary“ klubai?

– Pirmasis klubas buvo įkurtas Kaune, 1934 metais. Tarpukario laikotarpiu klubai buvo kuriami Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje, tačiau, sovietams okupavus Lietuvą, jų veikla buvo uždrausta. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, senieji klubai buvo atkurti, pradėti kurti nauji, tarp jų – ir Druskininkų „Rotary“ klubas. Džiugu, kad prieš 25 metus V. Malinausko pradėtas sukti „Rotary“ krumpliaratis iki šiol energingai sukasi, kiekvienais metais palikdamas pėdsaką Druskininkų bendruomenėje, apimdamas visas gyvenimo sritis – nuo ligoninės, švietimo įstaigų, meno, socialiai remtinų šeimų ir panašiai.

Auksiniai „Rotary“ ženkleliai įteikti rotariečiams, esantiems šio klubo nariais nuo pat Druskininkų „Rotary“ klubo ištakų: A. Katilovskiui, G. Radvilavičiui, V. Rozaliui , F. Ciemny, G. Viselgai, V. Kuneikai, R. Markauskui, V. Rozaliui, /Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

– Kuo Druskininkų „Rotary“ klubas skiriasi nuo kitų Lietuvos „Rotary“ klubų?

– Atlikdami tiesiogines savo veiklas, džiaugiamės savo globojama jaunąja karta – Druskininkų „Interact“ klubu. Nuo 2017 m. Druskininkų „Rotary“ klubas kartu su „Interact“ klubo nariais įgyvendina projektą „Gyvenk“. Tai – savižudybių prevencijai skirtas kasmetis renginys. 2017 m. „Rotary“ Lietuvos apygarda iš tarptautinio „Rotary“ fondo gavo finansavimą projektui „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“. Pasaulinės „Rotary“ bendruomenės parama labai svarbi, tęsiant darbus savižudybių prevencijos srityje ir perkeliant juos į tarptautinį lygį. Socialiai atsakingas ir labai aktualus projektas „Gyvenk“ yra skirtas 12–18 metų jaunimui ir rengiamas kasmet.

Labai džiaugiuosi, kad šiuo metu „Interact“ klubas, vadovaujamas prezidentės Gretos Jakubauskaitės, yra akyvus, geba puikiai, savarankiškai susitvarkyti su iškeltais tikslais ir užduotimis – tą įrodė ir didelio populiarumo sulaukęs šiais metais jų organizuotas renginys „Gyvenk‘21“.

Dar vienas išskirtinis mūsų bruožas tas, kad mes ypač aktyviai bendradarbiaujame su Lenkijos rotariečiais ir kartu įgyvendiname įvarius projektus. Neveltui mūsų jubiliejaus šventėje dalyvavo būsimasis visos Lenkijos „Rotary“ apygardos valdytojas.

– Ką norėtumėte jubiliejaus proga pasakyti klubo kolegoms, visiems šventės dalyviams?

– Naudodamasis proga, noriu padėkoti visiems Druskininkų „Rotary“ klubo nariams, padėjusiems organizuoti mūsų jubiliejinį renginį, taip pat – Druskininkų „Lions“ klubo prezidentei Rūtai Cikanavičienei, už puikią aplinką ir maistą – restoranui-muzikiniam klubui „Kolonada“, už skanų tortą – Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui „AQUA“.

Druskininkų „Rotary“ klubo vardu nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems mūsų šventėje, visiems, prisidėjusiems prie būsimų klubo projektų.

AČIŪ už neįkainojamą bendrystę ir rotarystės šilumą, kuri spinduliavo viso renginio metu!

Parengė Laimutis Genys