Leipalingio bendruomenę subūrė padėkos vakaras „Iš širdies į širdį“

Advento laikotarpis – metas, kai norisi prisiminti, kuo metai buvo lemtingi, geri, dosnūs bendruomenei, pasidžiaugti žmonėmis, kurie savo geranoriškais darbais, trykštančiu entuziazmu, energija prisideda prie Leipalingio miestelio vardo. Tai ir laikas, kai norisi dėkoti už rūpestį, meilę ir dėmesį, už palaikymą ir padrąsinimą, įgyvendinant svajones. Taigi praėjusį šeštadienį Leipalingio miestelio bendruomenė jau šeštą kartą sukvietė žmones į padėkos vakarą, pavadintą „Iš širdies į širdį“.

Leipalingio miestelio bendruomenė jau šeštą kartą susirinko į padėkos vakarą „Iš širdies į širdį“, kuriame „Liepos“ skulptūrėlės įtiktos prasmingus darbus dirbantiems žmonėms/Kęstučio Kupčinsko nuotrauka

„Linkiu džiaugtis gyvenimu ir mus supančiais žmonėmis, kol esame sveiki. Nes gyvenimas dažnai pateikia netikėtumų“, – sveikindamas bendruomenę, palinkėjo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Šiais metais apdovanojimus gavo tylius, bet prasmingus darbus dirbantys paprasti, nuoširdūs žmonės. „Liepos“ statulėlę už aktyvią ir nuoširdžią veiklą Leipalingio krašto bendruomenėse, nuolatinę pagalbą ir idėjų palaikymą Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius įteikė Antanui Vailioniui. Apie šį žmogų galima daug kalbėti. Antanas – veiklos žmogus, kuris savęs neįsivaizduoja buvimu vienoje vietoje, jis ūkininkauja, vaidina, plėtoja verslą, yra ūkininkų sąjungos pirmininkas, VVG valdybos narys, dalyvauja edukacijose, stovyklose, nepamiršta Dievo namų, patarnauja Šv. Mišiose.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė nominaciją už šeiminių tradicijų puoselėjimą įteikė Leono ir Genės Radžiukynų šeimai. Pragyvenę santuokoje 50 metų, atšokę auksines vestuves, užauginę tris vaikus, jie vis dar vadovaujasi Dievo namuose ištartais žodžiais – varge ir džiaugsme. Džiaugiasi anūkės Kristinos meniniais gebėjimais, dukros Astos pagalba bendruomenės renginiuose.

Gydytoja Janina Ignorienė buvo apdovanota už profesionalumą ir įgytą pacientų pasitikėjimą. Ji visada padeda sergančiam žmogui, net ir nedarbo metu, ištiesia pagalbos ranką, paguodžia, užjaučia, o mažuosius pacientus palepina ir saldėsiais. Jai apdovanojimą teikęs LR Seimo narys Zenonas Streikus kalbėjo apie gydytojo profesijos svarbą visais laikais ir visiems palinkėjo fizinės bei dvasinės sveikatos.

Už aktyvią kūrybinę veiklą bendruomenėje padėkos „Liepą“ Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė Danguolė Žėkienė įteikė Marijai Galvanauskienei. Ji 32 metus aktyviai dalyvavo mokyklos gyvenime, mezgė, gamino atvirukus, kol galiausiai apsistojo ties pynimu iš laikraščių, o su savo darbais išgarsėjo visoje Lietuvoje. Marija aktyviai dalyvauja edukacinėse programose, vaidina „Sūrūs vėjai“ programose, dalyvauja ansamblio „Serbenta“ kūrybinėje veikloje, skaito eiles.

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown už aktyvų sporto propagavimą tarp jaunimo apdovanojo Aurimą Gudaitį. Jis – nuoširdus, visada apsuptas mokinių, kuriems atiduoda visą save, o jaunoji karta atsidėkoja meile bei puikiais sportiniais pasiekimais, garsindami mūsų kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Labai džiugu, kad pastebėtas bei įvertintas jaunimas – jie iš seniūno Antano Krancevičiaus gavo apdovanojimą už jaunatvišką lyderystę bendruomeniniame gyvenime. Šiandieną jau yra susiformavęs darnus jaunimo branduolys, kuris puikiai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą. Jaunuoliai dalyvauja įvairiose akcijose, atstovauja bendruomenei renginiuose, padeda organizuoti šventes.

Didžiausi darbai nuveikiami tada, kai žmogus už tai nesitiki padėkos, įdeda visą širdį ir tiki tuo, ką daro. Didžiausia brangenybė – tai širdies gerumas. Nematuokime savo darbų ir savęs kitų žmonių matais. Tikėkime savimi ir kurkime tokį gyvenimą, kokio patys norime.

„Mano Druskininkai“
informacija