KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU DRUSKININKŲ KAIMIŠKOSIOS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023-2027 M. PROJEKTU

Druskininkų vietos veiklos grupė, besirengdama naujajam Europos Sąjungos (ES) laikotarpiui ir konsultuodamasi su VVG teritorijos gyventojais bei tikslinėmis grupėmis, parengė Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektą.

Naujajame laikotarpyje vietos plėtros strategijai planuojama skirti apie 1,16 mln. eurų, iš kurių iki 20 proc. bus skirta strategijos administravimui ir iki 80 proc. – vietos projektų įgyvendinimui.

Strategija parengta, vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais programiniais dokumentais bei taisyklėmis. Atlikus VVG teritorijos stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių (SSGG) analizę, remiantis susitikimų su tikslinėmis grupėmis ir vykdytų apklausų rezultatais, buvo suplanuotos šios remiamos priemonės, nurodytos lentelėje (1 pav.).

Su strategijos projektu galite susipažinti svetainės www.dvvg.lt skiltyje „Kita informacija“

Jei turite pastabų ir/ar pasiūlymų, kviečiame juos parašyti el. paštu vvg@druskininkai.lt arba atvykti į Druskininkų VVG biurą adresu: Jaunystės g. 17, Viečiūnai, Druskininkų sav.

Pastabos ir siūlymai, dėl kurių būtų tikslinama Druskininkų vietos veiklos grupės 2023-2027 m. vietos plėtros strategija, gali būti teikiami iki 2023 m. gegužės 24 d.

Daugiau informacijos tel.8 614 25826.

Už informacijos turinį atsako Druskininkų vietos veiklos grupė. Informacijos strategijų rengimo ir kitais klausimais galite rasti www.zum.lt

Druskininkų vietos veiklos grupės projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. rengimas“ (Nr. 42PP-KA-22-1-04017-PR001)“ finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“.