KOMENTARAS: Opozicija nuo teisingumo išsisuko dėl įstatymo spragų?

Trečiadienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad penki Druskininkų savivaldybės tarybos nariai nesulaužė Tarybos nario priesaikos ir vykdė jiems įstatymų suteiktus įgaliojimus. Ar belieka apgailestauti, kad į procesus Teismas pažiūrėjo formaliai, galimai nenorėdamas veltis į politiką?

Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados, ar Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška, Antanas Balkė sulaužė priesaiką ir nevykdė Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, kreipėsi Druskininkų savivaldybės Taryba.

Savaitraštis „Mano Druskininkai“ jau ne kartą informavo druskininkiečius apie nuolatinius liberalų ir konservatorių trukdymus, formuojant Tarybos Kontrolės komitetą. Jau daugiau kaip metus Druskininkų savivaldybės Tarybos dauguma kiekviename posėdyje priversta stebėti minėtų opozicijos atstovų veiksmus, kurie primena pigų ir druskininkiečiams iki gyvo kaulo įgrisusį šou. Vos pradėjus svarstyti klausimą dėl Kontrolės komiteto sudarymo, Druskininkų savivaldybės Tarybos dauguma kiekviename posėdyje priversta klausytis konservatorių ir liberalų išvedžiojimų, dažniausiai menkinančių Tarybos daugumos atstovus pasisakymų, įžeidinėjimų Savivaldybės vadovų atžvilgiu. Todėl, stebint posėdžius, kaskart susidaro įspūdis, kad tokiais savo veiksmais konservatoriai ir liberalai nori, kad Kontrolės komitetas ir nebūtų sudarytas. Juk tada jie galėtų pasiekti tai, ko galimai labai trokšta – kad Druskininkuose būtų įvestas tiesioginis valdymas?

Ar todėl, kad šio jų politinio tikslo liberalams ir konservatoriams realizuoti nepavyksta, patirtus fiasko jie mėgina užmaskuoti, rengdami savotiškas keršto akcijas Druskininkų savivaldybės Tarybos daugumai?

Liberalų ir konservatorių skundų lavinos įvairioms institucijoms jau tapo kasdienybe, gaištamas brangus Savivaldybės vadovų, administracijos ir specialistų laikas, rengiant įvairius atsakymus ir raštus į nepagrįstus skundus. O Tarybos daugumos kantrybės taurė buvo perpildyta po to, kai viename iš šį pavasarį sušauktų Tarybos posėdžių liberalai ir konservatoriai ne tik įžūliai atsisakė dalyvauti klausimo dėl Kontrolės komiteto sudarymo svarstyme, bet ir demonstratyviai paliko posėdžių salę. Druskininkų savivaldybės Taryba dėl tokių liberalų ir konservatorių veiksmų kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

Tačiau trečiadienį, liepos 25 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paskelbus sprendimą, galima manyti, kad šį kartą liberalams ir konservatoriams pavyko išsisukti nuo teisingumo, vaidinant „silpnesnius“ ir įsijaučiant į aukos vaidmenį?

Druskininkiečiai jau yra ne kartą matę, kaip vyksta Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdžiai ir kokius „politinius cirkus“ juose rodo liberalai ir konservatoriai. Juk opozicinės frakcijos į Kontrolės komitetą jau kone antrus metus siūlo du – vienus ir tuos pačius – kandidatus, bet Tarybos dauguma juos atmeta, kaip netinkamus šioms pareigoms politikus.

Savaitraščiui „Mano Druskininkai“ Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas sakė, kad jo toks Teismo sprendimas nenustebino, tačiau, jo nuomone, jis rodo, kad į viską žiūrima formaliai: „Į teismą kreiptasi Tarybos narių siūlymu, ir jau vien tai rodo, kad Tarybos dauguma nepatenkinta kai kurių Tarybos opozicijos narių veikla. Tačiau, mano nuomone, toks Teismo sprendimas parodo, kad nesistengiama matyti akivaizdaus piktybiškumo, o viskas „nurašoma“ politikai. Tai ar tokiu atveju reiškia, kad galima elgtis taip, kaip nori, tyčiotis iš žmonių – savo kolegų, rinkėjų, ar minėtiems veikėjams, kaip kokiems intrigų specialistams, viskas galima ir viskas leidžiama? O aš manau, kad politika turi pirmiausia būti sąžininga, skaidri ir atsakinga.“

Druskininkų savivaldybės Tarybos Kontrolės komitetas yra sudarytas ir veikia, tik jis ne visos sudėties. Komitete turi būti penki nariai, dabar, dėl konservatorių ir liberalų politinių kaprizų ir ambicijų, jame yra trys nariai, komitetui vadovauja Gražutė Kuneikienė. Pasak mero R. Malinausko, liberalai ir konservatoriai piktybiškai siūlo vis tas pačias kandidatūras: „Man atrodo, kad šitie kandidatai siūlyti jau daugiau nei 20-yje posėdžių. Tai, manau, yra piktybinė veikla. Toks kaip V. Semeška ar J.Šarkus, kiek man žinoma daugumos Tarybos narių nuomonė, niekada nebus patvirtinti todėl, kad yra susikompromitavę, negarbingi politikai.“

Savaitraštis „Mano Druskininkai“ rašė, kad kovą Taryba patvirtino Kontrolės komiteto veiklos programą 2018 metams, o jo pirmininkė G. Kuneikienė tąkart patikino neabejojanti, kad šiais metais Komitetas atliks daug svarbių darbų: „Kaip Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos pirmininkė, galiu užtikrinti, kad sąžiningai atliekame visus Komiteto ir Komisijos kompetencijos darbus. Nežiūrint į tai, kad kai kurie Kontrolės komiteto nariai ignoravo jo veiklą, o per Tarybos posėdžius iš konservatorių ir liberalų lūpų nuolat tenka girdėti įžeidinėjimus, nepagrįstą kritiką ir tyčiojimąsi. Jokioms provokacijoms nepasiduosime. Pagiežingas ir kitus žeminantis tonas parodo pačių konservatorių ir liberalų mentalitetą. Mes, Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos nariai, organizuojame posėdžius, svarstome aktualius klausimus, domimės, diskutuojame, teikiame pasiūlymus.“

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija