Keičiasi UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainos

Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 689 suderino, o Druskininkų savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1 – 169 nustatė UAB „Druskininkų vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos pateiktos lentelėje:

P.S. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos išlieka nepakitusios.

UAB „Druskininkų vandenys“ informacija