Keičiasi UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainos

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalioja naujos UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotos bazinės kainos, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018m. birželio 14 d. nutarimu Nr. O3E-199 ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2018m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-134.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos pateiktos lentelėje: