Jovaišių bendruomenė rengia kraštiečių sueituves tėviškėje

„Sugrįžtame į Tėviškę!“ – birželio 10 dieną Jovaišių bendruomenės namuose rengiamos visų kraštiečių sueituvės Jovaišių kaimo kryžiaus 25-ečio pastatymo proga. Simboliška, kad šventė rengiama buvusios kaimo mokyklos patalpose, kuriose įkurti Bendruomenės namai. Todėl daugelis, parvykę šventei į Jovaišius, pasijus tarsi sugrįžę ir į savo senąją mokyklą.  Jovaišių bendruomenės pirmininkas Vytautas Gintutis, Seiros seniūnaitijos seniūnaitis Antanas Vailionis ir aktyvios bendruomenės narės Irma Tamulionienė bei Daiva Milevičienė rūpinasi organizaciniais šventės reikalais. Jie papasakojo apie šios šventės idėją ir iniciatyvas.

Birželio 10 dieną įvairių kartų kraštiečiai susitiks Jovaišių kaimo kryžiaus pastatymo 25-ečio proga / Ramunės Žilienės nuotrauka

Kryžiaus pastatymo 25-etis

Jovaišių kaimo bendruomenė veikia Leipalingio seniūnijoje ir nuo Druskininkų nutolusi apie 20 km. Jos veikla apima Jovaišių, Kamorūnų, Mažonių, Paseirės, Druskininkėlių, Tautėnų ir Vileikių kaimus, kuriuose gyvena apie 250 gyventojų. Gyventojai yra draugiški, darbštūs ir vaišingi – manoma, kad nuo to ir kilęs šio kaimo pavadinimas.

Proga birželio 10 dieną susitikti įvairių kartų kraštiečiams ir vietiniams žmonėms yra Jovaišių kaimo kryžiaus pastatymo 25-etis. Kaip patikino seniūnaitis A. Vailionis, pastatyti jį buvo kaimo senbuvių, vyresnių gyventojų noras. O D. Milevičienė pasakojo, kad Jovaišių kaime gyveno Jadvyga ir Albertas Lukošiūnai, santarvėje užauginę 7 vaikus – penkias dukras, du sūnus. Mirus tėvui, šeimos nariai rado namuose pradėtą gaminti metalinį kryžių, – manoma, kad tėvas jį norėjo pastatyti ten pat, kur stovi dabartinis, medinis kryžius. „Šeima svarstė, jog būtų verta, prasminga užbaigti kaimo senbuvio, vyro ir tėvo pradėtą darbą. Pasitarus ir su viso kaimo žmonėmis, nuspręsta užsakyti ąžuolinį kryžių, surinktos lėšos, trūkstamą dalį padengė Lukošiūnų šeima. Kryžius buvo užsakytas Žiežmariuose, pas tautodailininką Vidmantą Kapačiūną. Jis iki šių dienų sėkmingai darbuojasi, savo medžio drožiniais, koplytstulpiais yra papuošęs ne vieną Lietuvos miestelį, pasakojo D. Milevičienė. Kryžius simbolizuoja ir Jovaišių kaimo žmonių tikėjimą, norą, lūkesčius dėl to, kad nepamirštume savo tėvų ir protėvių tikėjimo, paveldo, tradicijų – tiesiog, kad nepamirštume vieni kitų. Jau daug senyvo amžiaus žmonių, kurie prieš 25 metus rūpinosi kryžiumi, nėra šiandien su mumis, jie išėjo Amžinybėn… Tačiau juk kaime dar yra apie trisdešimt namų, kuriuose gyvenantys tėvai sulaukia vaikų, jau su savo šeimomis! Tad tikimės, susirinks apie šimtą kraštiečių, birželio 10-ąją laukiami visi, norintys pabūti su mumis drauge.“

Bendruomenės pirmininko V. Gintučio teigimu, tikimasi, kad kraštiečių susitikimas tėviškėje visiems paliks gerų, naujų įspūdžių, paskatins atnaujinti ir vėl puoselėti, sutvirtinti, galbūt primirštą, senų pažįstamų, draugų, giminaičių ir šeimų tarpusavio ryšį ir bendravimą.

 

Prisimins senąją mokyklą

Kol nebuvo įrengti Bendruomenės namai, visas Jovaišių gyvenimas sukosi ir vyko buvusios mokyklos patalpose. Įgyvendinus Jovaišių kaimo bendruomenės projektą „Kaimai prie Seiros atgimsta“, buvusios mokyklos patalpos buvo visiškai pritaikytos įvairiems bendruomenės susibūrimams.

Kaip sakė I. Tamulionienė, šventė rengiama, nes norima sukviesti visus, kurie mokėsi senojoje mokykloje jaunesni, ir vyresni: „Tikimės, kad susitikimas bus visiems mielas, pasidalinsime visiems brangiais prisiminimais. Dabar renkame įvairias nuotraukas, kuriose užfiksuota daug mūsų kraštiečių – iš tų mokyklinių laikų. Pavyzdžiui, ir aš esu išsaugojusi dar 1956-ųjų metų mokyklinių laikų žurnalą, kai dar mano pačios tėvukas lankė tą mokyklą. Į susitikimą būtinai kviesime mūsų mokytojas, kurios dirbo toje mokykloje“, – sakė I. Tamulionienė.

 

Laukiami Bendruomenės namuose

Bendruomenės tradicija – kiekvienais metais rinktis ant Jovaišių piliakalnio švęsti Joninių, Mindaugo karūnavimo, Oninių ir Žolinės švenčių. Valstybės atkūrimo ir Nepriklausomybės atkūrimo dieną organizuojamas paminėjimas, kurį rengia kaimo jaunieji šauliai ir mokiniai. O Bendruomenės namuose gyventojai susiburia ir per Šv. Kalėdas, Užgavėnes, čia gali būti švenčiamos ir šeimos šventės. Kaip patys gyventojai ir norėjo, patalpos pritaikytos pabūti ir liūdesio valandą, gedint, jei kam tenka Amžinybė išlydėti artimąjį.

D. Milevičienė ir I. Tamulionienė tikina, kad dabar Bendruomenės namai yra it jaukus žiburys kaimo bendruomenei: „Kažin, ar besueitume visi, jei nebūtų Bendruomenės namų. Juk šiandien ir kaime, ne tik mieste jau daug kas nė nepažįsta savo kaimynų. O mūsų žmonės noriai renkasi ir pabūna drauge. Džiaugiamės, kad Bendruomenės namuose susirenka kelių kartų žmonės – nuo mažiausių, kuriems keleri metukai, iki senyvų, jau perkopusių ir septintą dešimtį, ir vyresnių…“ Bendruomenės namuose repetuoja neseniai susikūręs, Jolitos Žukauskaitės vadovaujamas ansamblis „Svaja“. Tokį pavadinimą ansamblis pasirinko todėl, kad suburti dainuojančių Jovaišių moterų kolektyvą buvo jų svajonė.

 

Jovaišių kaimo kraštiečiai, dėl išsamios informacijos apie birželio 10 dieną Bendruomenės namuose rengiamas sueituves Jovaišių kaimo kryžiaus 25-ečio pastatymo proga gali kreiptis tel.nr.: 8 686 02888 arba el.p: daiva.mileviciene6@gmail.com; taip pat informacija  rasite ir Antano Vailionio Facebook paskyroje.

 

„Mano Druskininkai“  informacija