Informacija dėl vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino laikotarpį smulkiems ūkininkams

Kurie ūkininkai gali gauti išmokas ir kokio jos dydžio?

Smulkūs ūkininkai, kurių ūkio (valdos) dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar dirba pagal darbo sutartį ar ne, gali gauti vienkartinę arba periodinę išmoką. Taigi, asmeniui bus skiriama viena iš šių dviejų išmokų.

Vienkartinė išmoka priklauso, kai individualią žemės ūkio veiklą vykdantis žmogus karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį. Sąlygos šiai išmokai gauti yra tokios:

1. turi ūkį, kuris pagal 2019 m. duomenis yra mažesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);

2. už 2019 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo deklaruotos, turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį;

3. karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius 2020 m. kovo 16 d. duomenimis neviršija 6 tūkst. gyventojų (gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius, pateikusio prašymą asmens gyvenamojoje teritorijoje, bus nustatomas pagal VĮ Registrų centro duomenis š. m. kovo 16 d.);

4. karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartis arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių;

5. karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos;

6. negauna fiksuotos išmokos dirbantiesiems savarankiškai.

Periodinė išmoka už karantino laikotarpį priklauso, jeigu individualią žemės ūkio veiklą vykdantis žmogus karantino laikotarpiu dirbo dar ir pagal darbo sutartį. Sąlygos šiai išmokai gauti yra tokios pat, kaip ir vienkartinei išmokai, tik keičiasi ketvirtasis punktas:

– karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, tačiau priskaičiuotas darbo užmokestis per karantiną buvo ne didesnis kaip minimali mėnesinį alga (607 eurai bruto per mėnesį). Vertinamas atitinkamą karantino mėnesį priskaičiuotas darbo užmokestis.

Vienkartinė išmoka mokama vieną kartą už karantino laikotarpį ir siekia 200 eurų. Periodinė išmoka už vieną visą karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų. Kadangi karantinas truko nuo kovo 16 iki birželio 16 d., ūkininkai, atitinkantys sąlygas, už balandį ir gegužę gaus po 200 eurų, o už kovą ir birželį – maždaug po pusę šios sumos (po 100 eurų). Periodinė išmoka bus išmokama taip pat vienu mokėjimu.

Jei ūkininkas atitiko sąlygas visą karantino laikotarpį, iš viso kaip periodinę išmoką jis gaus apie 600 eurų. Periodinių išmokų suma gali būt ir mažesnė, pavyzdžiui, dėl to, kad kai kuriuos karantino mėnesius asmuo uždirbo didesnį nei minimali mėnesinė alga atlygį. Išmokos paskyrimu ir išmokėjimu rūpinsis „Sodra“.

Kur kreiptis ir ką pateikti?

Reikia kreiptis į savivaldybės, deklaruotos pagal gyvenamąją vietą, administraciją ir užpildyti nustatytos formos prašymą. Prašymo forma bendra – tokią pačią pildys ir norintieji gauti vienkartinę bei periodinę išmoką. Prašymą pildo ir pateikia visas sąlygas atitinkantis asmuo – ūkininkas ir valdos parneris, kiekvienas atskirai.

SVARBU! Prašymą reikia pateikti ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 11 d.

Ir vienkartinės išmokos, ir periodinės išmokos ūkininkus pasieks iki š. m. gruodžio 31 d. Tikslesnis išmokėjimo grafikas paaiškės gruodį, „Sodrai“ paskelbus išmokų mokėjimo kalendorių.

Prašymus priima Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijos specialistė Irena Pavolienė (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 56 407, el. paštas irena.p@druskininkai.lt) ir Viečiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė Laima Ražienė (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 47 919, el. paštas laima.r@druskininkai.lt) bei Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt).

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į nurodytus specialistus.

Smulkūs ūkininkai, kurių ūkio (valdos) dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar dirba pagal darbo sutartį ar ne, gali gauti vienkartinę arba periodinę išmoką/Asociatyvi nuotrauka