Druskininkuose viešėjusios LR Prezidentūros kanceliarijos atstovės puikiai įvertino čia įgyvendinamas projekto „Lietuvos galia“ iniciatyvas

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkuose viešėjusi Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanclerė Agila Barzdienė kartu su komanda susitiko su projekto „Lietuvos galia“ iniciatyvas įgyvendinančiomis bendruomenėmis – bendrijos „Bočiai“ ir įtraukiojo dienos centro „Padėkime vaikams“ atstovėmis.

Prezidento kanceliarijos kanclerė A. Barzdienė kartu su komanda susitiko su projektą „Lietuvos galia“ iniciatyvas įgyvendinančios bendrijos „Bočiai“ ir įtraukiojo dienos centro „Padėkime vaikams“ nariais / Roberto Kisieliaus ir „Bočių“ nuotraukos

Viešnios pirmiausia aplankė „Bočių“ bendriją. Jas pasitiko linijinių šokių kolektyvas su nauju šokiu pagal Vytauto Kernagio dainą „Mano gimtinė esi“.

200 narių vienijanti bendrija jau daugiau nei 20 metų įgyvendina sporto, visuomenės sveikatos ir kultūros projektus, siūlydama savo nariams užsiimti mėgstama veikla net 12-oje klubų ir būrelių.

Bendrijos nariai su viešniomis pasidalijo ne tik prisiminimais apie pergales įvairiuose konkursuose, jaunimą ir miestelėnus vienijančias veiklas, bet ir apie savanorišką darbą padedant silpnesnės sveikatos bendrijos nariams.

Bendrijos vadovė Zita Joana Jančiauskienė ir kitos „Bočių“ narės lankytojams parodė už meninę, sportinę ir socialinę bendrijos veiklą gautus apdovanojimus, kruopščiai prižiūrimą „Bočių“ metraštį, kuriame atsispindi visa bendrijos veikla, pasakojo apie įsimintinus renginius ir nenutrūkstančios energijos šaltinį – aktyvų gyvenimo būdą.

Antroji aplankyta iniciatyva – Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įkurtas įtraukusis dienos centras „Padėkime vaikams“. Centras paremtas įtraukiosios aplinkos principu – jame savanoriauja mokykloje besimokantys moksleiviai ir aktyvus jaunimas, stengiamasi atliepti individualius kiekvieno centro lankytojo poreikius. Asociacijos vadovė Laura Gardziulevičienė pasakojo, kad dienos centras skirtas visiems bendruomenės vaikams, kurie, kaip ir jų bendraamžiai, pagal galimybes dalyvauja įvairiose centro veiklose: sportuoja, šoka, piešia, mokosi juos dominančių dalykų.

Prezidento kanceliarijos komanda turėjo galimybę pabendrauti su centro lankytojais ir jame dirbančiais savanoriais, apžiūrėti multisensorinį kambarį ir kitas centro patalpas.

„Atsiliepėme į LR Prezidento kvietimą registruotis platformoje www.lietuvosgalia.lt, kurioje raginama piliečius, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas teikti savo iniciatyvas. Mes pateikėme „Įtraukaus vaikų dienos centro“ modelį, kaip įtraukties ir savanorystės skatinimą bendruomenėje. Tuomet sulaukėme ir gyvo vizito, – pasakojo Laura Gardziulevičienė, įtraukiojo vaikų dienos centro „Padėkime vaikams“ steigėja. – Labai malonu, kad esame pastebėti ir įvertinti. Lietuvoje stinga informacijos apie paslaugų vaikams su negalia prieinamumą, todėl Prezidentūros kanclerės vizitas leidžia dar plačiau skleisti žinią apie įtraukties procesus Lietuvoje. Esame dėkingi už sklandų bendradarbiavimą su vietos savivalda, „Saulės“ mokykla. Ačiū Prezidentūros kanclerei ir jos kolegėms už parodytą nuoširdų dėmesį vaikams ir mūsų organizacijai.“

Prezidentūros kanceliarijos kanclerė A. Barzdienė sakė, kad jai visada labai smagu matyti, kai žmonės, bendruomenės iniciatyvų parodo daugiau, negu iš jų yra reikalaujama: „Druskininkų „Saulės“ mokykloje pamatėme labai gražų bendradarbiavimo su dienos centru, puikų integravimo pavyzdį. Eini per koridorių ir matai, kad tai yra viena bendruomenė, veikianti, nieko nediskriminuojant ir nerodant jokių atskirties pavyzdžių. Tai labiausiai įkvepia ir labiausiai džiugina.

Ir dėl to rinkomės aplankyti šias organizacijas, kad ir pamatytumėme, kaip viskas iš vidaus jaučiama, pamatyti pavyzdžius, kai yra galvojama apie vaiką – nuo jo fizinių iki emocinių poreikių, bendravimo  ir palaikymui vieni kitiems. Druskininkuose pamatėme labai puikių pavyzdžių.“

Visada svarbu, kiek žmonės įsitraukia. Neseniai atnaujintas Pilietinės galios indeksas rodo, kad žmonės vis dar dvejoja dėl savanorystės. Dažniausiai – dėl bijojimo būti keistuoliu. „Ne visi supranta, kodėl žmogus ką nors darai neatlygintinai kitam, o ne sau. Ir turbūt mano, kad vis dėlto toje savanorystėje galbūt yra naudos, – kalbėjo kanclerė. – O juk didžiausia nauda sau yra tas patiriamas malonumas ir džiaugsmas, kai tu gali padėti pasiekti rezultatą. Ir čia, Druskininkuose, ypatingai gražu buvo matyti savanoriaujančio jaunimo pavyzdžius.

Pasak kanclerės, tokias istorijas jai labiausiai norisi pasakoti ir viešinti. Ji dar kartą priminė, kad tada, kai tu darai gera kitam, gėris sugrįžta su kaupu. „Ir tai gali jaunimui padėti rinktis ateities karjerą. Čia išgirdome puikų pavyzdį, kai moksleivis, dabar savanoriaujantis dienos centre, ateityje save mato dirbantį su vaikais ir jaunimu. Savanorystė, tikėtina, jam padės pasirinkti profesiją, suprasti, kas yra svarbiausi gyvenimo momentai. Tokių bendradarbiavimo pavyzdžių, ypač įtraukiant žmones nuo jauno amžiaus, norisi, kaip įmanoma, daugiau. Ir pati Prezidento inicijuota platforma yra skirta viešinti pilietinei visuomenei daromas veiklas, kad tuo „virusu“ užsikrėstų kuo daugiau iniciatyvių žmonių“, – viešėdama                Druskininkuose sakė Prezidento kanceliarijos kanclerė A. Barzdienė.

„Mano Druskininkai“ informacija