Druskininkų savivaldybės teritorijoje vyks Lietuvos kariuomenės pratybos

Rugsėjo 10-16 d. Druskininkų savivaldybės teritorijoje Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos vykdys informacinių veiksmų specialistų pratybas „PASITIKĖJIMAS 2022“ / Kariuomenės nuotrauka

Informuojame, kad rugsėjo 10-16 d. Druskininkų savivaldybės teritorijoje Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos vykdys informacinių veiksmų specialistų pratybas „PASITIKĖJIMAS 2022“. Pratybos orientuotos į pasirengimą atremti hibridines grėsmes ir treniruoti karius veikti civilinėje aplinkoje.

Šiose pratybose, bendradarbiaudami su civilinėmis institucijomis, Sausumos pajėgų vienetų kariai pagal nustatytas procedūras treniruosis planuoti ir vykdyti informacines užduotis. Pratybose taip pat bus siekiama įvertinti KASP Nekinetinių operacijų kuopos Civilių ir kariškių bendradarbiavimo būrio pasirengimą budėti NATO pasirengimo iniciatyvoje (angl. NATO Readiness Initiative, NRI) 2023 metais. Mokymuose iš viso dalyvaus apie 150 Lietuvos karių, taip pat – kariai iš Estijos, Latvijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Pratybos bus vykdomos, imituojant tarptautinio konflikto aplinką, kurioje iš anksto sudarytos karių specialistų grupės paskirtuose atsakomybės rajonuose vertins civilinę aplinką ir jos įtaką karinėms operacijoms, analizuos propagandą, suplanuos ir vykdys informacinius veiksmus. Pratybų metu bus imituojama vietinė civilinė valdžia, civiliai gyventojai ir kiti civiliniai subjektai, įprastai veikiantys karinių operacijų rajonuose. Kariai tobulins bendravimo su svarbiais asmenimis, civilinių institucijų ir organizacijų atstovais, vietiniais gyventojais įgūdžius, rengs informacinius pranešimus, treniruosis reaguoti į įvairius incidentus. Pratybose kariai naudos karinę techniką, o veiksmai su ginklais ir šaudmenimis nebus atliekami.

Pratybos „Pasitikėjimas“ šiemet vyks jau dešimtą kartą. Kiekvienais metais šios pratybos vyksta vis kitame Lietuvos regione.