Druskininkų miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategijai bus skirtas finansavimas

Šią savaitę Druskininkų miesto vietos veiklos grupę „Druskininkų harmonija“ pasiekė puiki žinia – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas priėmė sprendimą Druskininkų miesto plėtros 2024-2029 m. strategiją įtraukti į siūlomų finansuotinų vietos plėtros strategijų sąrašą.

“Druskininkų harmonija“ planuoja į miestą pritraukti 952 tūkst. Eur ES lėšų. Edgaro Tamkevičiaus nuotrauka

Pasak Druskininkų savivaldybės vicemero Simono Kazakevičiaus, strategija buvo kruopščiai rengta daugiau kaip pusę metų, į jos rengimą įtrauktos Druskininkų mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, verslo, savivaldybės atstovai, gyventojai.

„Gavus finansavimą, miesto vietos veiklos grupė organizuos atvirus konkursus projektams finansuoti. Tai sudarys galimybę Druskininkų mieste veikiančioms nevyriausybinėms, biudžetinėms organizacijoms gauti finansavimą savo idėjoms įgyvendinti.  Pagrindinis kriterijus – projektai turės būti orientuoti į bendruomenių socialinės integracijos didinimą, darbinių įgūdžių ugdymą ir socialinio verslo bei jaunų verslų kūrimosi skatinimą“,  – sakė S. Kazakevičius.

Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija“ vadovė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė pažymėjo,  kad planuojama į miestą pritraukti 952 tūkst. Eur ES lėšų projektams finansuoti. „Strategijos tikslas – skatinti Druskininkų miesto gyventojų aktyvią įntegraciją į darbo rinką ir jų įtrauktį į bendruomenę. Strategijos rengimo etapas parodė, kiek daug mūsų nevyriausybinės organizacijos ir biudžetinės įstaigos turi idėjų, siekiančių gerinti įvairių socialinę grupių gyvenimo kokybę – neabejoju, kad kartu pavyks įgyvendinti druskininkiečiams naudą atnešiančius projektus. Balandžio 30 d. vykusiame Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija“  visuotiniame narių susirinkime atlikome Strategijos patikslinimus ir gavę galutinį LR Vidaus reikalų ministerijos sprendimą, rugsėjo mėn. startuosime“, – sakė A. Jazepčikaitė-Gaidienė. 

Primename, kad Druskininkų miesto vietos veiklos grupė įsteigta praėjusiais metais. Jos steigėjais yra  savivaldybės taryba, verslo asociacija „Druskininkų klubas“ ir 4 nevyriausybinės organizacijos: Druskininkų socialinės pagalbos draugija, Dirbančių neįgaliųjų asociacija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ ir asociacija „Padėkime vaikams“.