Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos bendruomenė dėkoja už palaikymą

Mieli druskininkiečiai, 

norime pasidžiaugti, jog Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos iniciatyvą dėl vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ perdavimo visuomenės reikmėms, įkuriant ten M. K. Čiurlionio meno mokyklą, savo parašais palaikė beveik 3000 druskininkiečių.

Dėkojame visiems už supratimą ir palaikymą! Jūsų moralinė parama mums visiems labai svarbi ir vertinga. Sulaukę tiek daug mus palaikančių parašų, dar kartą supratome, kokia stipri ir vieninga Druskininkų krašto bendruomenė. Manome, kad visų lygių valdžios institucijos neturi teisės ignoruoti druskininkiečių nuomonės ir į ją neatsižvelgti.

Mažėja mokyklai priklausančios patalpos, esančios Vytauto g. 14., kuriose įsikūręs V. K. Jonyno dailės skyrius/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Norėtume priminti, kodėl mums toks aktualus naujų patalpų klausimas. Vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ (Turistų g. 13, Druskininkai) pastato perdavimas M. K. Čiurlionio meno mokyklos reikmėms, įkuriant ten V. K. Jonyno dailės skyrių, išspręstų reikalingų patalpų trūkumo problemą. Mažėja mokyklai priklausančios patalpos, esančios Vytauto g. 14., kuriose įsikūręs V. K. Jonyno dailės skyrius, nes kasmet didėja vaikų skaičius tose pačiose patalpose veikiančiame lopšelyje-darželyje „Žibutė“. 2017 m. mokykla darželiui perdavė 592,77 kv. m  patalpas, 2018 m.  – 204,6 kv. m, o 2019 m. planuoja dar perduoti 240,14 kv. m. V. K. Jonyno dailės skyrius, turėjęs 1720,11 kv. m  patalpų, 2019/2020 m. m. turės tik 682,6 kv. m .

Norime pasidžiaugti, kad daugelį metų mokinių skaičius mokykloje nemažėja, o paskutiniais metais juntama tendencija didėti. Planuojama, kad ateinančiais mokslo metais mokykloje mokysis daugiau vaikų, nei praėjusiais metais.

2018 m. spalio 1 d. duomenimis, M. K. Čiurlionio meno mokykloje mokėsi 475 mokiniai, 215 iš jų – V. K. Jonyno dailės skyriuje. Naujais mokslo metais mokytis V. K. Jonyno dailės skyriuje vien pirmojo priėmimo metu sulaukta 63 prašymų. Taigi prognozuojama, kad ateinančiais mokslo metais V. K. Jonyno dailės skyriuje mokysis 254 mokiniai – 39 mokiniais daugiau, nei pernai. Akivaizdu, kad M. K. Čiurlionio meno mokykloje naujaisiais mokslo metai mokysis pastebimai didesnis mokinių skaičius, nei pernai – daugiau kaip 500. Tai įrodo, kad mokykla Druskininkų miesto bendruomenei yra reikšminga, kaip kultūros židinys.

Turime vilties, kad su Jūsų pagalba gavę vadinamojo „Vijūnėlės dvaro“ patalpas, ne tik turėtume galimybę priimti visus norinčius mokytis, bet ir sudarytumėme geresnes mokymosi sąlygas vaikams, jaunimui bei suaugusiems kūrybiškai augti, tobulėti, galėtume įgyvendinti seną svajonę ten atidaryti Meno mokyklos Vaikų dailės galeriją, kurioje savo kūrybinius darbus eksponuotų visos Lietuvos talentingi vaikai.

Jei turėsime geras sąlygas ugdyti jaunų žmonių pamatines vertybes, vaikų kūrybiškumą, emocinę inteligenciją, savivertę, pasitikėjimą savimi bei leisime patirti saviraiškos džiaugsmą, galėsime tikėtis ir kūrybingos, pilietiškos bei išmintingos naujosios Druskininkų krašto žmonių kartos.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos bendruomenės vardu, direktorė

Ona Olšauskienė