ARATC valdybos posėdyje – atliekų tvarkymo aktualijos

JurglviziBirželio 29 dieną Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė dalyvavo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) Valdybos posėdyje, kuriame buvo svarstomi du viso regiono gyventojams, tarp jų – ir druskininkiečiams, svarbūs klausimai. Pirmasis klausimas – dėl Vyriausybės patvirtinto visoms savivaldybėms privalomos komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros metodikos, kuri įsigalios nuo 2017 metų sausio 1 dienos. Valdybos posėdyje analizuota naujoji metodika, kurios pagrindą sudaro pastoviosios ir kintamosios dalies apskaičiavimo principai bei kaštų paskirstymas tarp savivaldybių. Planuojama, kad pirmiausia atliekų tvarkymo kaštai bus padalinami septynioms regiono savivaldybėms pagal savivaldybėse susidarančių atliekų kiekį, o tada kiekvienos savivaldybės Taryba, vadovaudamasi naująja metodika, patvirtins diferencijuotas rinkliavas. Administracijos direktorės V. Jurgelevičienės teigimu, įgyvendinant naująsias privalomas taisykles, bus stengiamasi priimti palankiausią sprendimą rinkliavos mokėtojams.  „Siekdami kuo mažiau keisti neblogai veikiančią komunalinių atliekų sistemą, ir, be jokios abejonės, atsižvelgti į Vyriausybės reikalavimus, išklausę pirminį metodikos projektą, išsakėme svarbias pastabas. Patikslinta metodika artimiausiu metu bus teikiama Regiono plėtros tarybai, kurioje toliau bus ieškoma optimalaus ir geriausio sprendimo“,  – sakė V. Jurgelevičienė.

Antrasis svarstytas klausimas – dėl į sąvartyną pakliuvusių atliekų tolesnio apdorojimo. ARATC įvykdė viešąjį paslaugų pirkimą „Degių atliekų sutvarkymas pagaminant kietą atgautą kurą“. Atvirą konkursą laimėjo UAB „Lonesta“, veikianti jungtine veikla su Izraelio įmone.  Į valdybos posėdį buvo pakviesti minėtos firmos atstovai. Maždaug per metus bus įgyvendintas pateiktas investicinis projektas ir pagal minėto konkurso pateiktas kainas, atliekas tvarkyti pigiau bus galima jau po metų.

UAB „Lonesta“ veiklą vykdys iš ARATC išsinuomotame sklype sąvartyno teritorijoje, per metus savo lėšomis įgyvendins investicijas – bus priimama apie 10 000 tonų degių atliekų perdirbimui (kuro gaminimui). Šiuo metu ir iki minėtų investicijų įgyvendinimo atliekos vežamos deginti į Klaipėdos Dumpių sąvartyną.

Druskininkų savivaldybė jau 15 metų sėkmingai dalyvauja Alytaus regioninės atliekų sistemos kūrime ir galima pasidžiaugti ne tik pastebimais rezultatais, bet ir tuo, kad nuo 2008 metų rinkliava už atliekų tvarkymą  nekito ir buvo mažiausia visoje Lietuvoje – 4,9 euro centai už 1 kv. metrą. Iki šiol minėta rinkliava buvo skaičiuojama kiekvienos savivaldybės nustatyta tvarka, o, Vyriausybei priėmus nutarimą dėl atliekų  tvarkymo taisyklių, naujoji rinkliava privalės įsigalioti nuo kitų metų.

Druskininkų savivaldybės informacija