Priminimas įmonėms: nuo liepos 1 d. keičiasi juridinių asmenų pakuočių atliekų vežimo tvarka

Nuo šių metų liepos 1 d. įmonių naudojami komunalinių popieriaus, plastiko, metalo atliekų konteineriai bus tuštinami 1 kartą per mėnesį, stiklo atliekų konteineriai – 1 kartą per tris mėnesius. Minėti konteineriai bus tuštinami pagal atitinkamoje teritorijoje nustatytą individualių namų konteinerių ištuštinimo grafiką.

Jis skelbiamas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje www.aratc.lt / Atliekų surinkimo grafikai / Druskininkų savivaldybė / Individualių namų pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Nuo 2024 m. liepos 1 d. įmonių naudojami komunalinių popieriaus, plastiko, metalo atliekų konteineriai bus tuštinami 1 kartą per mėnesį, stiklo atliekų konteineriai – 1 kartą per tris mėnesius / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jeigu juridinių asmenų ūkinėje veikloje popieriaus, plastiko, metalo ir stiklo atliekų susidaro daugiau ir jas reikia išvežti dažniau, įmonės  iki šių metų liepos 1 d. turi sudaryti atskiras sutartis su pasirinktais atliekų vežėjais ir individuliai aptarti popieriaus, plastiko, metalo ir stiklo atliekų konteinerių ištuštinimo dažnumą bei atsiskaitymo už šių atliekų vežimą sąlygas.

Pastaruoju metu sulaukiama daug klausimų, ar pasikeitus įmonių pakuočių atliekų vežimo tvarkai, keisis vietinės rinkliavos dydis? Atsakome: ne, jis nebus perskaičiuojamas, nes tam nėra pagrindo.

Primename, kad didžiausią vietinės rinkliavos dalį sudaro mišrių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir tvarkymo kaštai. Taip pat į ją įskaičiuoti atliekų tvarkymo įrenginių įsigijimo, didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų aikštelių įrengimo bei eksploatavimo kaštai, išlaidos uždarytų sąvartynų bei šiukšlynų tvarkymui bei priežiūrai,  atliekų tvarkymo sistemos administravimo išlaidos. Pakuočių atliekų ir kitų apmokestinamųjų gaminių, tokių kaip padangos, elektros ir elektronikos atliekos, tvarkymo kaštai į rinkliavą nėra įskaičiuojami.  

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras birželio mėnesį dar organizuoja papildomą įmonių naudojamų plastiko ir popieriaus atliekų konteinerių tuštinimą. Persipildę įmonių plastiko atliekų konteineriai tuštinami birželio 24 d., persipildę popieriaus atliekų konteineriai tuštinami birželio 25 d.

Dėl persipildžiusių konteinerių papildomo ištuštinimo įmonės gali kreiptis į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinį tel. +370 612 67394, +370 659 93703.

Po liepos 1 d. papildomi įmonių konteinerių tuštinimai nebus vykdomi.

Sutartis dėl pakuočių atliekų vežimo įmonės turi sudaryti su pasirinktais vežėjais. Pateikiame kelių atliekų vežimo paslaugas mūsų regione teikiančių įmonių kontaktus:

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“: el. p. ekologas@dku.lt, tel. +370 616 97504

UAB „Ecoservice“: el. p. sutvarkysime@ecoservice.lt, tel. +370 800 53533

UAB „Ekonovus“: el. p. poceviciute@ekonovus.lt , tel. +370 655 90503.

Primename, kad iš įmonių, sudariusių sutartis su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru, popieriaus, plastiko, metalo ir stiklo pakuočių atliekos nemokamai priimamos visuose ARATC rūšiavimo centruose (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse). Rūšiavimo centruose nemokamai priimamos tik išrūšiuotos atliekos, kurias įmonės turi atvežti pačios. Norint pristatyti daugiau kaip 300 kg atliekų iš karto, rūšiavimo centrą apie tai būtina informuoti iš anksto.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija