Projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotojų veiklos Druskininkų savivaldybėje

„Patirtis ir stebėjimas – tai patys didžiausi išminties šaltiniai, kurie prieinami kiekvienam žmogui“, – yra sakęs JAV pamokslininkas Viljamas Eleris Čeningas.

Druskininkų švietimo centras birželio 3-17 dienomis organizavo ir vykdė projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotes Jonavos, Pasvalio, Pakruojo, Kupiškio, Joniškio bei Jonavos rajonų savivaldybių švietimo įstaigų komandoms. Stažuotės buvo suplanuotos dar pernai, tačiau dėl pandemijos buvo vis perkeliamos, siekiant bendrauti gyvai. Virtualioje stažuotėje Druskininkų savivaldybėje dalyvavo savivaldybių administracijos atstovai, LL3 kūrybinės komandos nariai, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai – iš viso 35 dalyviai. Dar prisidėjo ir Jonavos rajono savivaldybės švietimiečių komanda, kuri stažuotę rinkosi Lazdijų rajone ir Alytaus mieste, o Anykščių rajono savivaldybės komanda – vieną dieną stažavosi Varėnos rajono savivaldybėje.

„Atgimimo“ mokyklos komanda buvo nepralenkiama tarptautinių projektų gausa/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Stažuotojus pasveikino Druskininkų švietimo centro direktorius V. Gintutis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Stažuotojus pasveikino Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis ir savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown. Ji pristatė švietimo strategijas, prioritetus, kuriais vadovaujamės, akcentavo, koks svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įstaigų bei jų viduje, kiek toks motyvuojantis bendradarbiavimas pagerina mokinių pasiekimus bei savijautą mokykloje.

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown renginyje pristatė švietimo strategijas, prioritetus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Stažuotojai vizito metu turėjo galimybę susipažinti su Druskininkų švietimo įstaigų patirtimi, gerinant individualią mokinių pažangą, kuriant inovatyvias ugdymo(si) sąlygas kiekvienam mokiniui, stiprinant mokymosi paradigmą, keičiant pamokos organizavimo struktūrą, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio kompetencijų formavimui(si), įgijimui bei tobulinimui. Suprantama, iššūkis buvo didelis – kaip organizuoti nuotolines stažuotes, kad būtų įdomu, naudinga, prasminga. Pastaruoju metu pokyčiai švietime tampa labai dinamiški, tad prie jų prisiderinti nėra lengva. „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė kalbėjo apie gebėjimą susikalbėti, rasti bendrus susitarimus, ugdyti lyderius ir siekti bendrų tikslų.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda supažindino, kokią įtaką technologijų pritaikymas turi įvairių mokymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui, nes technologijos neabejotinai turi įtakos įveikiant karantino iššūkius tiek mokiniams, tiek mokytojams. Mokykla pademonstravo 3D technologijų klasės galimybes, privalumus bei naudą, pasidžiaugė įrengtu sensoriniu kambariu, žaliąja lauko mokymosi erdve. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kalbėjo apie ugdomą mokinių savivertę, pasitikėjimo savimi svarbą, siekiant asmeninės pažangos.

„Atgimimo“ mokyklos komanda buvo nepralenkiama tarptautinių projektų gausa. Jų tikslas – mokinių pažanga, sprendžiant motyvacijos problemą, bendravimo įgūdžiai, skatinimas naudotis naujomis IKT, kitų kultūrų pažinimas, anglų kalbos gebėjimų tobulinimas. „Kadangi nežinome, ko labiausiai reikės ateityje, būtų beprasmiška stengtis išmokyti to iš anksto. Reikėtų stengtis išugdyti žmones, kurie taip pamėgs mokytis ir taip puikiai gebės tai daryti, kad galės išmokti visko, ko tik prireiks“, – tokia John Holt citata mokyklos atstovai užbaigė savo pranešimus.

„Saulės“ mokyklos komanda supažindino, kokią įtaką technologijų pritaikymas turi įvairių mokymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui/ „Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Stažuotojus, nors ir virtualiai, sužavėjo Viečiūnų progimnazijos erdvės, šalia mokyklos naujai įrengtas universalus sporto aikštynas, lauko klasės, gamtamokslinis kabinetas. Progimnazijos direktorė dalijosi patirtimi, kaip organizuojamos veiklos netradicinėse aplinkose: žygiai, edukacijos miesto muziejuose, pamokos kiemelyje, tiriamosios veiklos gamtoje ir kitose aplinkose. Direktorė papasakojo, kaip pavyko įgyvendinti prieš porą metų išsikeltus tikslus, kokios pasirinktos priemonės davė rezultatų, siekiant mokinių asmeninės pažangos. Temų buvo aptarta tikrai nemažai: socialinio ir emocinio ugdymo svarba, mokytojų bendradarbiavimas, savivaldus mokymas(is), bendruomenės narių susitarimai, atsakomybės, tvarios mokyklos bendradarbiavimo sistemos kūrimas ir kita.

„Ryto“ gimnazijoje vertinamas gebėjimas susikalbėti, rasti bendrus susitarimus, ugdyti lyderius ir siekti bendrų tikslų/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Virtualioje erdvėje puikiais vaizdo reportažais, edukacinėmis pamokomis, visa Amatų centro veikla stažuotojams prisistatė „Menų kalvė“. Originalus buvo Jaunimo užimtumo centro direktorės noras įtraukti visus dalyvius į diskusiją, virtualiai papramogauti, pasitikrinti savo žinias. Be abejo, ji pristatė, kokia yra Jaunimo užimtumo centro paskirtis, kuo jie „kvėpuoja“, kuo išsiskiria.

Pristatymus ir pranešimus perskaitė net tik ugdymo įstaigų direktoriai, bet ir jų pavaduotojai ugdymui, mokytojai, metodinių grupių pirmininkai, neformaliojo švietimo ugdytojai. Iš viso stažuotėje dalyvavo 51 pedagoginės bendruomenės narys.

Stažuotojus, nors ir virtualiai, sužavėjo Viečiūnų progimnazijos erdvės/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

Stažuotojus nuolat žavėjo druskininkiečių darbštumas, nuoširdumas, atvirumas, gebėjimas išnaudoti visus Druskininkuose esančius objektus, erdves – „Snow Areną“, centrą „Aqua“, „Menų kalvę“, Jaunimo užimtumo centrą, muziejus, golfo aikštyną – ugdymo proceso organizavimui.

Kaip susikalbėti skirtingiems žmonėms ir rasti bendrus efektyvius susitarimus, kaip pamatyti ir įvertinti kiekvieno vaiko pažangą, kaip išsiugdyti lyderį, kaip padėti mokiniui, mokytojui? Į šiuos ir kitus svarbius bei aktualius klausimus stengėmės atsakyti atvykusiems svečiams.

Snieguolė Stravinskienė,
Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja