Išaustas „Atgimimo“ mokyklos vilties audinys

„Kiekvienas iš jūsų savo kruopščiu darbu audžiate ateities audinį, išsiuvinėtą vilties, meilės ir kilnios širdies gijomis. Tik, prieš įdurdami adatą į audinį, nepamirškite užmegzti mazgo. Mazgas – pagrindas, kad audinys neiširtų. Šiandien visi kartu ausime „Mokyklos vilties“ audinį. Esu tikra, kad audinys bus stiprus, nes kiekvienas labai stengėtės į jį įpinti pačią įstabiausią savo darbo giją ir nepamiršote užmegzti mazgo“, – „Atgimimo“ „Mokyklos vilties“ šventę pradėjo viena iš renginio organizatorių, mokytoja Rovena Kvaraciejūtė.

„Atgimimo“ mokykloje jau daugelį metų mokslo metai baigiami pačių geriausių mokinių pagerbimo švente „Mokyklos viltis“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Ne vienerius metus mokykloje mokslo metai baigiami pačių geriausių mokinių pagerbimo švente. „Mokyklos vilties“ idėjos įgyvendintoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė su komanda jau keturioliktus metus nepritrūksta išmonės vis kitaip organizuoti šią šventę.

Mokyklos direktorė Danutė Časienė, skelbdama šventės pradžią, akcentavo mokslo ir mokymosi svarbą, padėkojo mokyklos bendruomenei ir svečiams, palinkėjo visiems kartu pasidžiaugti šios gražios šventės akimirkomis.

Mokyklos įkūrėjo ir pirmojo direktoriaus D. Viščinio premija šiemet skirta mokyklos direktorei D. Časienei ir 8b klasės mokiniui Martynui Plukiui, ją įteikė Seimo narys Z. Streikus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Mokyklos vilties“ šventėje mokiniai apdovanojami ne tik „Vilties paukščių“ statulėlėmis, kurias sukūrė menininkė Indrė Svirskaitė, bet ir garbingomis premijomis. Viena iš jų, mokyklos įkūrėjo ir pirmojo direktoriaus Domininko Viščinio premija, mokiniams teikiama nuo 1998 m., mokiniams ir mokytojams – nuo 2000 m. Šiais metais ši garbės premija, mokytojų kolektyvo sprendimu, už ilgamečio vadovavimo mokyklai nuopelnus, kuriant gerą mokyklos aurą, skirta mokyklos direktorei D. Časienei, už nuoseklų ir atsakingą mokymąsi – 8b klasės mokiniui Martynui Plukiui.

Seimo narys Zenonas Streikus įteikė ne tik D. Viščinio, bet ir savo vardo nominaciją. Už puikų mokymąsi, pareigingumą, atsakingumą, pagalbą klasės auklėtojai ir draugams ji skirta 7b klasės mokinei Patricijai Pileckaitei. „Dėkoju, kad esate pavyzdžiu visiems“, – sakė Seimo narys.

Druskininkiečio Dariaus Šavolskio, Europos komisijos nario, premija skirta 8c klasės mokinei Miglei Labanauskaitei – už kruopštumą, nuoseklų mokymąsi, aktyvų dalyvavimą projektinėse veiklose. Premiją įteikė Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown.

Viena iš šventės organizatorių, mokytoja Valė Šmitienė paskelbė Mokyklos tarybos premiją aktyviausiai mokinių savivaldos narei – aštuntokei Geisvinai Kalėdaitei. „Tarp šių sienų teišlieka viltis“, – teikdama nominaciją palinkėjo mokytoja.

Aušros ir Tauro Česnulevičių įsteigta premija už asmeninę pažangą skirta 8a klasės mokiniui Martynui Ivaškai. Direktorės pavaduotoja ugdymui V. Žėkaitė, skelbdama šią nominaciją, pasidžiaugė, kad mokinys sėkmingai įveikė nuotolinio ugdymo iššūkius, yra pilietiškas ir visada pasiruošęs padėti. A. Česnulevičienė, įteikdama premiją, sakė, kad „vienus iššūkiai sužlugdo, o stipriuosius pakylėja“. Ji palinkėjo nebūti gyvenimo stebėtojais, o būti jo dalyviais –tai svarbiausia.

Pakilias kalbas pakeitė ramūs muzikos tonai – Juozo Čijunskio, respublikinio klarnetininkų konkurso „Clarinetto virtuoso“ Grand Prix laimėtojo (mokytojas Vytautas Andriuškevičius), ir akompaniatoriaus Dano Juškevičiaus atliekamas romantiškas kūrinys. Juozui šiemet paskirta „Lions“ moterų klubo premija už meninius pasiekimus.

Audžiant simbolinį „Mokyklos vilties“ audinį, tradicinėmis paukščio statulėlėmis apdovanoti geriausi aštuntokai: Liepa Karlonaitė, Juta Šematovičiūtė, Eitvilė Zuberniūtė, Vakarė Babkinaitė, Aidas Pečukevičius, Žygimantas Mantas Pipiras, Viltė Slidziauskaitė, Monika Vaitkutė, Viktorija Nanartonytė, Rojus Jokūbas Koviešnikovas. „Laimė aplanko tuos, kurie daug dirba“, – įteikdama statulėles, pastebėjo mokytoja Rima Pakalienė.

Dar daugiau gijų į „Vilties“ audinį įaudė pradinių klasių mokytojos Violeta Vaitukevičienė ir Violeta Tamulionienė, pristatydamos savo mokinius: Arijų Balčių, visus metus besimokiusį tik puikiai, ir Karolį Bučį, Lietuvos pradinių klasių olimpiadoje laimėjusį II-ą vietą. Statulėles pradinių klasių mokiniams įteikė direktorės pavaduotoja Aušra Keturkienė. Arijus visus maloniai nustebino, atlikęs dainą japonų kalba ir tarsi nukeldamas visus į tolimąją Japoniją. Šią dainą jis dainavo tarptautinėje Č. Sugiharos konferencijoje.

„Mokyklos vilties“ apdovanojimus už puikų mokymąsi, atsakingumą, iniciatyvumą gavo visas būrys penktokų: Elzė Skausmenytė, Jorūnė Katauskaitė, Silvija Matulevičiūtė, Kotryna Veščiovaitė , Ernesta Frėzaitė, Smiltė Grigaitė, Karina Bielskaitė, Urtė Baležentytė, Greta Januškaitė ir Gabija Augustauskaitė. Įteikdama „Vilties paukščių“ statulėles, mokytoja Staselė Kirklauskienė palinkėjo stipriai laikyti savo vilties paukštę…

Pristatydama šeštokus, mokytoja Lijana Lukošiūnienė nominantus pavadino „Tėvelių ir mokytojų viltimis“. Tai – Viltė Akstinaitė, Justina Plukytė, Milena Juodeškaitė, Povilas Savonis, Gytė Vaicekelionytė, Gustė Traigytė, Gabrielė Dos Anjos ,Juta Januškaitė ir Augustas Navickas.

Kitą geriausiai besimokančių šeštokų grupę pasveikino ilgametis Mokyklos tarybos narys Edgaras Suchanekas. „Vilties statulėlėmis“ džiaugėsi Agota Granatauskaitė, Tomas Degutis, Emilija Krušaitė, Gabrielė Suchanekaitė, Benas Šukys ir Aistis Jaskelevičius.

Septintų klasių geriausieji – Goda Savukynaitė, Gustas Simonaitis, Klevita Katauskaitė, Kamilė Balevičiūtė, Livija Jurgionytė ir Brigita Voverytė.

Besibaigiant šventei, mokytojos Ronatos Balkaitienės ir Jorūnės Keturkytės atliktos dainos visus šventės dalyvius nudžiugino puikia vasariška nuotaika. Mokyklos direktorė D. Časienė, baigdama šventę sakė: „Laikas gražiausiai bėga mokykloje, nes šalia srovena jaunystė…“

Statulėlės išdalintos, „Vilties“ audinys išaustas ir sutvirtintas kruopštaus darbo, žinių ir pasiekimų mazgu, kuris yra kiekvieno mokinio įvairiaspalvio ateities audinio pamatas.

Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja