Druskininkų savivaldybės 2021-2025 m. mokyklų tinklo pertvarkos plano rengimo pagrindinis tikslas – vaikų ugdymo kokybė

Praėjusių metų pabaigoje pradėti Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo plano 2021-2025 m. rengimo darbai. Siekiant išgirsti visos bendruomenės nuomonę ir apie viską diskutuoti atvirai, sausio-kovo mėnesiais buvo organizuoti susitikimai su visų mokyklų bendruomenėmis, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1000 žmonių: mokyklų vadovai, mokytojai ir mokinių tėvai.

Svarbiausiu prioritetu Druskininkuose išlieka švietimo kokybė, mokinių poreikiai ir kuo geresnių galimybių paruošti juos ateities savarankiškam gyvenimui sudarymas/Asociatyvi nuotrauka

Susitikimų metu aptarti 2020-2021 m. m. pirmo pusmečio ugdymo rezultatai, taip pat pristatytas Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo plano 2021-2025 m. rengimo procesas bei galimi Mokyklų tinklo modeliai. Diskusijos buvo itin aktyvios, pasižymėjo nuomonių įvairove. Jose netrūko emocijų: tėvai išsakė savo pritarimus ir prieštaravimus, dvejones bei lūkesčius, uždavė rūpimus klausimus ir dalijosi įžvalgomis. Visos – ir teigiamos, ir neigiamos – susitikimų metu išsakytos nuomonės ir pastabos būtinai bus įvertintos tolesniame plano rengimo procese.

Savivaldybės švietimo skyriaus komanda konsultavosi ir su Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento bei bendrojo ugdymo departamento vadovais, darbuotojais, aptarė aktualius švietimo politikos aspektus, išgirdo švietimo ekspertų įžvalgas ir nuomonę aktualiais klausimais.

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės Tarybos nariams taip pat buvo pateikti trys galimi Mokyklų tinklo modeliai.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad svarbiausiu prioritetu išlieka švietimo kokybė, mokinių poreikiai ir kuo geresnių galimybių paruošti juos ateities savarankiškam gyvenimui sudarymas. „Rengdami mokyklų pertvarkos planą, niekur neskubame – tam turime visus metus. Sprendimai bus priimti tik gerai išdiskutavus idėjas, įvertinus visus pasisakymus, visus „už“ ir „prieš“, išgirdus bendruomenės ir švietimo srities ekspertų nuomones“, – sakė Savivaldybės vadovas.

Mokyklų tinklo plano rengimo procedūros išsamiai aprašytos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės nutarimu. Vadovaujantis šiuo ir kitais teisės aktais, nustatyta, kad Mokyklų tinklo plano kūrimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš 3 stadijų – inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo.

Artimiausiame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje bus sudaryta ir patvirtinta darbo grupė, kuri analizuos bei vertins visus mokyklų tinklo modelius, išnagrinės išsakytas pastabas ir pasiūlymus, įvertins visus „už“ ir „prieš“ bei parengs Druskininkų savivaldybės 2021-2025 m. mokyklų tinklo plano projektą. Dokumentu bus apibrėžiamas Mokyklų tinklo plano strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindiniai rezultatai bei jų rodikliai.

Druskininkų savivaldybė dėkoja už aktyvų dalyvavimą susitikimuose, kviečia ir toliau įsitraukti į konstruktyvias diskusijas, teikti pasiūlymus ir įžvalgas, kad būtų priimtas geriausiai Druskininkų mokinių poreikius bei interesus atitinkantis sprendimas.