Centre „Dainava“ sėkmingai įgyvendinamas projektas „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ kartu su sveikatos priežiūros institucija „Gardino universitetine klinika“ ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centru įgyvendina projektą „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“. Projekto Nr. ENI-LLB-1-052. Projektas finansuojamas Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (1.1 prioritetas „Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms“) lėšomis. Bendra projekto vertė – 949 492,46 Eur. Projektas pradėtas vykdyti 2019 m. balandžio 25 d., jo įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai.

Binauralinės terapijos tikslas – sukurti sąlygas patogiam, giliam ir įvairiapusiškam poilsiui, meditacijoms bei atsistatymui/Centro „Dainava“ archyvo nuotrauka

Viešojoje įstaigoje Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ įrengtas psichoterapijos kabinetas, kuriame įdiegtos specializuotos procedūros relaksacijai ir psichologinei rekreacijai.

Pati naujausia procedūra – binauralinė terapija, paremta „Hemi-sync“ rekreacijos technologija. Šios terapijos tikslas yra sukurti sąlygas patogiam, giliam ir įvairiapusiškam poilsiui, meditacijoms bei atsistatymui. Binauralinė terapija šiuo metu yra itin populiari, efektyvi ir išbandyta bei pasiteisinusi Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vakarų Europoje, taip pat ir sanatorijose Lietuvoje. „Hemi-sync“ garso technologija – tai binauraliniais ritmais pagrįsta garso terapija. Dar 1859 m. mokslininkai pastebėjo, jog tam tikri garsai gali būti sujungiami kartu, kad padėtų švelniai įvesti smegenis į tam tikras būsenas – gilaus atsipalaidavimo, regeneracijos ar miego. Šiandieninė „Hemi-Sync“ technologija veikia, generuojant sudėtingus, daugiasluoksnius audio signalus, kurie veikia kartu, sukurdami rezonansą, atsispindintį unikaliose smegenų elektromagnetinių bangų formose, būdingose tam tikroms sąmonės būsenoms.

Šio proceso rezultatas yra harmoninga abiejų smegenų pusrutulių veikla, smegenų sinchronizacija, kai abu smegenų pusrutuliai veikia vieningai ir nuosekliai. Sinchronizacija reiškia, kad bet kokia informacija yra transportuojama lazerio tikslumu per visas smegenis. Taigi tokios būsenos kaip atsipalaidavimas yra pasiekiamos per daug trumpesnį nei įprastai laiką. Tyrimai, atlikti Jungtinių Amerikos Valstijų „Monroe institute“, rodo, kad pakanka vos 30 minučių binauralinės terapijos sesijos tam, kad smegenų veikla taptų harmoningesnė. Teigiamą šios terapijos poveikį pacientai pastebi jau po pirmųjų terapijos seansų.

Viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ psichoterapijos kabinete taip pat sukurta ir sensorinė relaksacinė erdvė, stimuliuojanti pacientų gyvybingumą, malšinanti psichologines įtampas, neigiamas emocijas, potrauminio streso sukeltus padarinius.

Projekto įgyvendinimo metu viešojoje įstaigoje Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ pagerintos sąlygos pacientams, padidintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, įvestos naujos inovatyvios procedūros, suremontuotos pacientų gyvenamosios patalpos, įrengtas psichoterapijos kabinetas, pagal specializuotą psichologinio konsultavimo metodiką suteiktos psichologinių konsultacijų paslaugos dviem šimtams statutinių pareigūnų, buvusių pareigūnų.

Užsakymo Nr. MDR-301-02