Tarybos posėdyje – storesnė biudžeto piniginė ir naujos svarbių komisijų bei komitetų sudėtys

Praėjusį penktadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimta daug visai Druskininkų bendruomenei svarbių sprendimų. Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys, daugeliu klausimų buvo balsuota vieningai.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė, pristačiusi 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto pakeitimus, konstatavo, jog biudžeto asignavimai padidėjo 564, 4 tūkst. Eur. Kitaip tariant, iš įvairų finansavimo šaltinių buvo gauta per pusę milijonų eurų siekianti pinigų suma, kurios paskirstymą ir patvirtino Taryba.

Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys, daugeliu klausimų buvo balsuota vieningai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Daugiausia pinigų iš šios sumos teko ūkio infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai – 224,6 tūkst. Eur, taip pat švietimo ( 102 tūkst. Eur) ir kultūros ( 93,6 tūkst. Eur) plėtrai.

Posėdyje buvo tvirtinamos įvairių komisijų, tarybų, kito kolegialių organų sudėtys. Tarybos nariai patvirtino ypač svarbios Druskininkų sėkmei Druskininkų savivaldybės plėtros strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos, kurios pirmininkas – meras Ričardas Malinauskas, sudėtį. Komisijos nariais patvirtinti Tarybos komitetų pirmininkai, Savivaldybės administracijos vadovai, trijų Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai. Šios komisijos paskirtis – koordinuoti Savivaldybės strateginių planavimo dokumentų (bendrojo plano, strateginio plėtros plano, finansinio planavimo dokumentų) rengimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

Politikų palaikymo sulaukė ir Druskininkų savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, kurios sudėtyje – net šeši seniūnijų ir bendruomenių atstovai bei du Tarybos nariai – Benjaminas Čepas ir Vidas Stašinskas. Šios tarybos nariai – Viečiūnų ir Leipalingio seniūnai bei Leipalingio, Stračiūnų, Viečiūnų, Neravų bendruomenių atstovai, kurie į šią tarybą buvo išrinkti bendruomeninių organizacijų susirinkimuose.

Merui R. Malinauskui tapus Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu, atsiveria daugiau galimybių Druskininkų turizmo ir kurorto plėtrai, todėl Tarybos posėdyje buvo patvirtinta solidi, net penkiolikos narių Druskininkų turizmo ir kurorto vystymosi taryba. Jos pirmininku išrinktas R. Malinauskas. Į šią taryba išrinkti ne tik Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai, bet ir aktyviausiai prie Druskininkų turizmo plėtros prisidedantys verslo atstovai – sanatorijų, sveikatingumo kompleksų, viešbučių vadovai.

Posėdyje taip pat buvo priimti su būsto įsigijimu, investicijomis, visuomenės sveikata, socialinėmis ir šeimos problemomis susiję sprendimai.

Druskininkų  savivaldybės informacija