Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių 2020 metais gauti finansinę paramą iš savivaldybės biudžeto, dėmesiui: pratęsiamas paraiškų terminas

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2020 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“. Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą bei kontaktus galima rasti interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje/Finansai ir verslas/Parama verslui

Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių metų gegužės 25 d. 15 val. Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.