Skelbiamas Druskininkų savivaldybės 2023 metų . Kultūros srities projektų konkurso II etapas

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2023 metų Kultūros srities projektų konkurso II etapą – Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių kultūros srityje ir teikiančių kultūros srities paslaugas, kultūros projektams finansuoti; fizinių asmenų (menininkų, kūrėjų, kultūros puoselėtojų) bei juridinių asmenų (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija, NVO organizacijos), veikiančių kultūros srityje ir teikiančių kultūros srities paslaugas, kultūros projektams finansuoti.

Konkursų tikslas – skatinti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Druskininkų savivaldybėje, sudarant sąlygas menininkams, kūrėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms, klubams bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus.

Paraiškų priėmimo terminas – iki 2023 m. kovo 31 d.

Druskininkų savivaldybės kultūros srities projektų finansavimo konkursų nuostatus, paraiškos formą bei vertinimo kriterijus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainės
www.druskininkusavivaldybe.lt reklaminiame skyrelyje „Savivaldybės remiami projektai“.

Paraiška pateikiama vienu iš būdų:

1. Elektroninė paraiška ir jos dokumentų versija pateikiama iki 2023 m. kovo 31 d. 24.00 val. el. paštu langelis@druskininkai.lt, laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Kultūros srities projektų konkursui“.

2. Atspausdinta paraiška turi būti pateikta užklijuotame voke, ant jo užrašant „Kultūros srities projektų konkursui“ ir iki 2023 m. kovo 31 d. 15.00 val. pateikta Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18, Druskininkai.

Iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos su konkursais  susijusiais klausimais konsultacijas teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai Rūta Barkauskienė: tel. 8 617 08840, el. p. ruta.barkauskiene@druskininkai.lt