Projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ pažanga ir problematika

Nuo 2018 metų Druskininkų savivaldybės administracija kartu su partneriais – Gardino religijos istorijos muziejumi bei Druskininkų kultūros centru įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“ pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Šiuo metu baigiamas kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.) remontas/Druskininkų savivaldybės koliažas

Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektu siekiama išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Bendra projekto vertė – 1 106,5 tūkst. Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas – 995,9 tūkst. Eur, Partnerių lėšos – 110,7 tūkst. Eur.

Tęstinio projekto metu jau suorganizuoti du bendri Druskininkų savivalybės ir Gardino turizmo ir kultūros specialistų patirties sklaidos užsiėmimai, mokymai edukatoriams, septyni kultūros renginiai, populiarinantys Leipalingio dvarą bei kultūros paveldą Gardine. Šiuo metu baigiamas kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.) remontas. Bus įrengtos koncertų, konferencijų, laikinųjų ekspozicijų ir repeticijų salės, liftas neįgaliesiems, administracijos kabinetai ir pagalbinės patalpos. Taip pat bus iš esmės atnaujintas kultūros paveldo objekto fasadas, išlaikant visas autentiškas vertybes bei atstatomos dvarams būdingos didingos kolonos. Jau įsigyta mobili scena, garso ir apšvietimo įranga, kitos kultūrinei veiklai reikalingos priemonės.

2021 m. vasario 9 dieną nuotoliniu būdu organozuotas projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ ENI-LLB-1-242 valdymo grupės susitikimas. Partnerių susitikimo metu buvo aptarta projekto pažanga ir šių dienų problematika. Bendradarbiavimo per sieną projektas įgyvendinamas sudėtingomis sąlygomis – ir dėl COVID-19 situacijos, ir dėl dabartinių politinių aplinkybių Baltarusijoje. Pritaikius Europos Sąjungos sankcijas Baltarusijos režimui, Gardino partnerio veiklų finansavimas sustabdytas.

Dėl visą pasaulį sukausčiusios COVID-19 situacijos 2020 metais neįgyvendinta daug projekto veiklų: bendra konferencija turizmo ir kultūros specialistams, praktinis seminaras kultūros paveldo populiarinimo tema Druskininkuose ir net septyni kultūros renginiai Leipalingio dvare. Taigi nuspręsta kreiptis dėl veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo dar dvylikai mėnesių.

Projekto partneriai tikisi, kad iki rudens pandemiją pavyks suvaldyti, o bendrus renginius iki kitų metų balandžio mėnesio sėkmingai įgyvendinti.