Miesto ir apylinkių vandens telkinių vanduo – švarus

Prasidėjus karščiams, vis daugiau žmonių stengiasi atsivėsinti, panirdami į upių, ežerų ar tvenkinių vandenį. Higienos specialistai praneša, jog vandens užterštumas daugelyje šalies upių ir ežerų šiuo metu viršija leistinas normas, tačiau Druskininkų ir jo apylinkių vandens telkiniuose vanduo yra švarus, čia maudytis galima drąsiai.

Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės Eglės Sadauskaitės teigimu, gegužės 9-23 dienomis ir birželio 6 dieną buvo atlikti Druskininkų savivaldybės paplūdimių ir maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Buvo patikrintas Vijūnėlio tvenkinio paplūdimio, Ilgio ežero ir Latežerio maudyklų, Alkos tvenkinio, Avirio ežero ir Ašarėles (Ešerinio) ežero – vanduo.

Smėlio tyrimai buvo atlikti Vijūnėlio tvenkinio paplūdimyje bei Ilgio ežero maudykloje. Nustatyta, kad ir vandens, ir smėlio tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Vandens tyrimai atliekami kas dvi savaites, o smėlio – vieną kartą per mėnesį.

Vandens mikrobiologiniai parametrai: Žarniniai enterokokai (Intestinal Enterococci). Norma – 100 ml ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų; Žarninės lazdelės (Escherichia coli). Norma –100 ml ne daugiau kaip 1 000 kolonijas sudarančių vienetų.

„Trumpalaikis vandens užteršimas gali atsirasti dėl: teršalų patekimo į vandens telkinius iš pasklidosios taršos šaltinių, gyvenamųjų namų, neprijungtų prie valymo įrenginių, paviršinių vandenų, galvijų, naminių gyvulių, gamybinių procesų, ūkininkavimo, laukinių gyvūnų taršos, eutrofikacijos (vandens žydėjimo), didelio karščio ar gausiai iškritusių kritulių“, – teigė E. Sadauskaitė.

Oficialiai įteisintos Vijūnėlės tvenkinio paplūdimys ir jo maudykla bei Ilgio ežero maudykla.

2019 m. Druskininkų savivaldybėje nustatytas maudymosi sezono laikotarpis – nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Druskininkų  savivaldybės informacija